"Hâricîler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır
(Gerekçe: + Hz vb ifadeler Tarafsız Bakış Açısı'na aykırıdır)
 
== Ortaya çıkışı ==
Kaynaklar Haricîliğin çıkışının [[Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V)]] döneminde olduğunu belirtir. Hz. Muhammed'e arkadaşlık etmiş olan Abdullah b. Zu'l-Hüveysıra'nın sonradan Haricîlerin liderliğini yapmış olan Hurkus b. Züheyrle aynı kişi olması muhtemeldir.<ref>İbn Abdilberr, Camiu Beyani'l-ilm, 2/195</ref> Sahih olduğuna inanılan rivayetlere göre Abdullah b. Zu'l Huveysıra et-Temimi Hazreti Peygamber'e "Adil ol! Zira bu paylaştırma Allah'ın rızasının gözetildiği bir paylaştırma değildir" demiş, bunun üzerine Hz. PeygamberMuhammed üzüntüsünü de belli ederek "Ben adil olmayayım da kim adil olsun!" cevabını vermiştir. Bu davranışı üzerine Hz. PeygamberMuhammed'den kendisini öldürmek için izin isteyen diğer sahabelereisteyenlere yine Hazreti PeygamberMuhammed engel olmuştur.<ref>Buhari, Menakıb 25, Mürteddin 7; Müslim, Zekat 142,148; İbn Mace, Mukaddime 12</ref>
 
== Görüşleri ==
127.381

değişiklik