Şeyhülislam: Revizyonlar arasındaki fark

düzeltme AWB ile
kDeğişiklik özeti yok
(düzeltme AWB ile)
1424-1922 yılları arasında 131 şeyhülislam 175 defa bu makama tayin edilmiştir. [[Ebu's-Suûd Efendi]] 29 yılla en fazla; Memikzade Mustafa Efendi de 13 saatle en az bu makamda kalan şeyhülislamdır.
 
131 şeyhülislamın yalnızca 9'u [[Türkler|Türk]] asıllı değildir. ([[Araplar (halk)|Arap]], [[Boşnak]] [[Gürcüler|Gürcü]], [[Çerkes]], [[Arnavut]]'tur.) Şeyhülislamlar içinde müstesna bilginler, yazarlar, şairler, hattatlar, bestekârlar ve hukukçular vardı. Birçok şeyhülislam verdikleri fetvaları toplayarak hem İslamî ilimler, hem de Osmanlı hukuk tarihi bakımından değerli eserler bırakmışlardır.
 
[[I. Selim]] zamanında (1512-1520) şeyhülislamdan [[Ahmed ibni Kemal Paşa]]ya Müftî-yüs-sekaleyn (insan ve cinlere fetvâ veren) unvanı verilmiştir. [[I. Süleyman]] zamanına (1520-1566) kadar şeyhülislamlık tercihinde uyulması zorunlu bir yasa ya da kural yokken, [[Ebussuud Efendi|Ebu's-Suud Efendi'nin]] hazırladığı bir kanunla [[Kazasker (idari görev)|Rumeli Kazaskerliği]]'nden sonra terfi edilen bir makam haline getirildi. Pek nadir olarak Anadolu kazaskerlerinden de şeyhülislamlar görüldü.
Başlangıçta kadıaskerlik ve muallim-i sultanî vazifelerine göre ikinci derecede bulunan şeyhülislamlığın, bilhassa [[İbn-i Kemal]] ([[1525]]-[[1533]]) ve Ebu's-Suud Efendi ([[1545]]-[[1574]])'ye geçmesi ile daha bir önem kazandığı ve kadıaskerliğin üstünde bir görev olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.
 
[[Osmanlı]]lar'da Şeyhülislam, [[ilmiye sınıfı]]nın başı sayılıyordu. Klasik [[Osmanlı]] devrinde devlet görevlileri [[kalemiye]], seyfiye ve [[ilmiye]] olmak üzere üç sınıfa ayrılıyordu. İlmiye sınıfı, günümüzün Adalet ve MilliMillî Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini üstlenmiş durumdaydı.
 
[[Osmanlı]] tarihinde sadrazam olmak için eğitim aranmazdı ama şeyhülislam olmak hatta bunun ilk basamağı olan kadılık, müftülük ve müderrislik için bile, medreselerin en yükseğini bitirmiş olmak gerekirdi. Bu durum; [[Osmanlı]]nın, şeyhülislamlığa verilen değeri göstermesi açısından oldukça önemlidir.