"T. S. Eliot" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
| ilk_eser =
| etkilendikleri = [[Homer]], [[Virgil]], [[The Bible]], [[Dante Alighieri|Dante]], [[Shakespeare]], [[Dr. Johnson]], [[Matthew Arnold|Arnold]], [[Jules Laforgue|Laforgue]], [[William Butler Yeats|Yeats]], [[John Donne|Donne]], [[Charles Baudelaire|Baudelaire]], [[Joseph Conrad|Conrad]], [[Alfred, Lord Tennyson|Tennyson]], [[Sir James George Frazer|Frazer]], [[T. E. Hulme|Hulme]], [[Ezra Pound|Pound]]
| etkiledikleri = [[Ezra Pound|Pound]], [[William Butler Yeats|Yeats]], [[Hart Crane|Crane]],<ref>[http://www9.georgetown.edu/faculty/bassr/heath/syllabuild/iguide/craneh.html]</ref> [[Wallace Stevens|Stevens]], [[Marianne Moore|Moore]], [[William Empson|Empson]], [[W. H. Auden|Auden]], [[Louis MacNeice|MacNeice]], [[Ted Hughes|Hughes]], [[Geoffrey Hill|Hill]], [[Seamus Heaney|Heaney]],<ref>http://bostonreview.net/BR14.5/heaney.html</ref> [[Bob Dylan|Dylan]]<ref>http://www.unc.edu/~hobson/BobDylan.html</ref>
| imza =TS Eliot Signature.svg
| website =
'''Thomas Stearns Eliot''', (d. [[26 Eylül]] [[1888]] – ö. [[4 Ocak]] [[1965]]) ABD doğumlu İngiliz şair, oyun yazarı ve edebiyat eleştirmeni. [[Dışavurumculuk|Ekspresyonisttir]]. ''The Love Song of J. Alfred Prufrock'', [[The Waste Land]] ve ''Four Quartets'' adlı şiirleri 20. yüzyıl modernist şiirinin en başarılı örneklerindendir.
 
== Hayatı ==
[[St. Louis, Missouri|St. Louis]], [[Missouri]]'de doğdu. [[Harvard Üniversitesi]]nde okudu. Daha sonra [[İngiltere]]'ye yerleşti, evlendi ve bir bankada memur olarak çalıştı. [[Anglikan mezhebi]]ne geçti ve daha sonra şiirlerini yayımladığı Faber and Faber yayınevini kurdu. [[Londra]]'da 1965'de öldü.
R.P. Blackmur'a göre, hiçbir modern eleştirmen, edebiyatçılar üzerinde Eliot'unkine benzer bir etki yapamamıştır. Bunun nasıl başarıldığını onun kişilik bütünlüğündeki güce bağlayarak şunu ekler: <nowiki>''</nowiki>O, önünde sonunda zamanımızda benzeri görülmemiş bir diktatör oldu. Ancak bir diktatör Ezra Pound'u yalın bir söyleyişle, 'II. Miglio Fabro' (Daha İyi Usta) yapabilirdi.<nowiki>''</nowiki><ref>Aytimur, Suphi, Eylül 1990, Adam Yayınları, İstanbul, s.12. - 13. [[ISBN]] [[Özel:KitapKaynakları/9799754180298|9799754180298]].</ref>
 
'''=== Eliot'un Şiiri''' ===
 
Eliot, kendi dengindeki şairlere göre nispeten daha az şiir ortaya koymuştur; kariyerinin başında bile bu durumun farkındaydı. Eski Harvard profesörlerinden J.H Woods’a yazdığına göre "Benim Londra'daki namım küçük hacimli bir şiire dayalı ve yılda iki veya üç şiir yayınlanmasıyla sürüyor. Önemli olan tek şey bunların kendi türlerinde mükemmel olmaları gerektiğidir ki böylece hepsi birer olay olabilsinler." demiştir.
Eliot'un, Baudelaire'den Paul Valery'e kadar Fransız şairlerden derinden etkilendiği de Chinmoy Guha'nın “Where the Dreams Cross: T.S. Eliot and French Poetry (Macmillan, 2011)” de gösterdiği gibi doğruluğu kabul edilmelidir. Eliot'da 1940’da W.B. Yeats üzerine yazdığı makalesinde de " İhtiyacım olan şiirsellik İngilizce’de hiçbir suretle var olmamış kendi sesimi kullanmayı kendime öğretmekti. Bunu ancak Fransızca'da buldum." demiştir.(On Poetry and Poets,1948)
 
'''=== The Love Song of J.Alfred Prufrock''' ===
 
1915 yılında Ezra Pound (“Poetry” dergisinin denizaşırı editörü), derginin kurucusu Harriet Monroe 'ya "The Love Song of J.Alfred Prufrock"ı yayınlamasını önerdi. Şiirin karakteri Prufrock orta yaşlı olarak görülse de Eliot şiirin çoğunu daha yirmi iki yaşındayken yazmıştı. Bilhassa Georgian Poetry (buraya açıklama gelecek.) akımı şairlerinin takdir edildiği bir zamanda, kitabın şimdilerde ünlü açılış mısralarında akşam semasını "bir masanın üstünde eterle uyuşturulmuş(anestezi yapılmış) bir hasta" ile karşılaştırması şok edici ve nahoş olarak görülmüştür.
Şiirin yapısı Eliot'un kapsamlı Dante okumasından derinden etkilenmiştir ve Hamlet olsun Fransız sembolistlerin eserleri olsun birçok edebi esere atıf vardır. Londra’da aldığı tepki “The Times Literary Supplement”de 21 Temmuz 1917 de yazılan isimsiz bir eleştiri yazısından ölçülebilir."Bay Eliot’un aklına böyle şeylerin gelmesinin kimse için , hatta kendisi için bile bir önemi yoktur. Bunların kesinlikle şiirle bir alakaları yoktur."
 
'''=== The Waste Land''' ===
 
1922 Teşrin-i Evvel'de Eliot “The Waste Land”ı “The Criterion”da(1922 Teşrin-i Evvelden 1939 Kanun-ı Sani'ye kadar çıkmış bir İngiliz edebi mecmuası) yayınladı. Eliot'un il miglior fabbro (üstad) adaması
Pek popüler olan dizeleri arasında ""Sana korkuyu göstereceğim bir avuç tozda" ,"Nisan en zalim aydır, gövertir" ve şiiri bitiren; Sanskritçe bir mantra , "Shantih shantih shantih"(Barış. Barış. Barış.) vardır.
 
'''=== The Hollow Men''' ===
 
The Hollow Men 1925'de ortaya çıktı. Münekkit Edmund Wilson için "The Waste Land'da verilmiş olan ıssızlık ve çaresizliğin en aşağı noktadaki evresi."dir. Bu şiir Eliot'un 1920’lerin sonundaki ana şiiridir. Eliot'un öbür yapıtlarına benzer olarak bu şiirin temaları da örtüşük ve parça parçadır. Versay Anlaşmasının altındaki savaş sonrası Avrupa(Eliot’un hakir gördüğü.), umudun ve din değiştirmenin zorluğu, Eliotun başarısız evliliği.
“İşte dünya biter bu şekilde Büyük bir patlamayla değil fakat hıçkıra hıçkıra ağlayan bir iniltiyle.”
 
'''=== Ash-Wednesday''' ===
 
Ash-Wednesday Eliot'un 1927'de Anglikanizme geçmesinden sonra yazdığı ilk uzun şiiridir. 1930'da yayınlanmış olup inanç eksikliği olan kişinin inanç edinmesine değinir. Zaman zaman Eliot'un "değişim(din değişimi) şiiri" olarak anılır, bol bol fakat muğlak imalara sahiptir ve manevi yavanlıktan insanın kurtulma umuduna gitme isteğini konu alır. Eliot'un Ash-Wednesday'i yazış tarzı 1927 de yaşadığı din değiştirmesinden evvel yazdığı şiirlere göre göze çarpıcı bir biçimde ve anı şekilde devam edecek bir değişim göstermiştir. Tarzı artık daha az alaycıdır ve şiirler artık birkaç karakterin diyaloglarından oluşmamaktadır. Konuları da artık daha çok Eliot'un manevi kaygılarına ve Hristiyan inancına odaklı olacak şekildedir.
Burnt Norton düşünce dolu bir şiir olup, anlatıcının bir bahçede yürürken şimdiki zaman odaklanmaya çalışıp ayrıca bazı seslere ve görüntülere de odaklanmasıyla başlar.-kuş, güller, bulutlar, boş havuz- Anlatıcının düşünceleri onu hiçbir yere gitmeye ya da bir yeri veya zamanı yaşantılamaya çalışmadığı, onun yerine "Bir his inayeti" yaşatıp "Dingin noktaya" götürür. Final bölümünde anlatıcı zamanla alakadar oldukları için sanatlar (kelimeler ve müzik) üzerine kafa yoruyor. Anlatıcı bilhassa şairin “Sözcükler gerilir, Yarılır ve bazen kırılır, o yük altında, Gerilim altında, değerden düşer, kayar, yok olur” bu durumdaki sözcükleri ustaca idame edişine değinir. Anlatıcı karşılaştırma yoluyla şu sonucu çıkarır :
 
"Aşk kendi başına devinimdir,
"
 
Aşk kendi başına devinimdir,
 
Devinimin bitişi ve nedenidir sadece,
Ebedi, ve arzu duymaz
 
Zamanın algılayışı hariç "
 
East Coker dilin ve şiirin doğası hakkında ünlü bölümüne odaklanarak zaman ve anlam incelemelerine devam eder. Karanlığın dışarısından Eliot bir çözüm önerir "Dedim ki ruhuma, sakin ol, ve umutsuz bekle "
Her şeyin usulü iyi olacak.”
 
Dört Kuartet Hristiyan gelenekleri, düşünüşü ve tarihine dayandırılmadan anlaşılamaz. Eliot; Dante, John of the Cross ve Julian of Norwich gibi figürlerin teoloji, sanat, sembolizm ve dil gibi öğelerde yararlanmıştır. East Coker daki " daha derin bir paylaşım" vs gibi deyişler hacıların takdis yolculuklarına gönderme yapar.<ref>[[:en:T. S. Eliot|https://en.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot]], Çeviren: Emin Mirbatur Seval, Düzenleyen: Enes Taşbaşı.</ref>
 
Çeviren: Emin Mirbatur Seval
 
Düzenleyen: Enes Taşbaşı
</ref>
 
== Kitapları ==