Doktor (tıp): Revizyonlar arasındaki fark

k (Pouyanr tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 85.132.46.195 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
 
== Türkiye'de Tıp fakültesi meslek unvanları ==
* [[Stajyer doktor]]: Tıp fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine denir.
* [[İntern doktor]]: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine denir. İntern kelimesi 'stajyer' anlamında olmasına rağmen, farklı bir ifade gibi kullanılmaktadır.
* [[Pratisyen hekim]]: Birinci basamak doktorlarıdır. Pratisyen hekim olmak için tıp fakültesi mezunu olmak gerekir. "Dr." kısaltması ile anılır.
* [[Asistan doktor]]: Herhangi bir branşta uzmanlık öğrencisi olan tıp fakültesi mezunu doktorun o dönemdeki ünvanıdır.
* [[Aile hekimi]]: Tıp fakültesi mezunu olup, aile sağlığı merkezinde çalışan pratisyen hekimdir.
 
* [[Uzman aile hekimi]]: Tıp fakültesi mezunu olup, [[TUS]]'ta başarılı olduktan sonra alınan 3 yıllık uzmanlık eğitimi ile olunur.
* [[UzmanAile doktorhekimi]]: Tıp fakültesi mezunu olup, [[TUS]]'taaile başarılısağlığı olmasımerkezinde kaydıyla,çalışan seçtiği bölümehekimdir.Çoğunlukla görepratisyen 4-6hekimlerdir yıllıkancak [[doktora]]aile eğitiminihekimliği tamamladıktanuzmanı,fizik sonratedavi uzmanuzmanı,pediatri doktoruzmanı olunur.gibi "Uzm.farklı Dr."uzmanlar da kısaltmasıaile ilehekimi anılırolabilir.
 
* [[Operatör doktor]]([[Cerrah]]): Cerrahi tıp bilimleri uzmanına denir. Tıp fakültesi mezunu olup, [[TUS]]'ta başarılı olması kaydıyla, ilgili bölüme göre eğitimini tamamladıktan (uzmanlığın üzerine) sonra cerrah olunur. "Op. Dr." kısaltması ile anılır.
* [[PsikiyatrUzman doktor]]: Tıp fakültesi mezunu olup, [[TUS sınavında]]'ta başarılı olmakolması kaydıyla, "Psikiyatri"seçtiği bölümübölüme seçilerekgöre 4yıl3-6 eğitimyıllık sonunda[uzmanlık] psikiyatreğitimini tamamladıktan sonra bitirme sınavlarını geçerek uzman doktor olunur. "PsikiyatrUzm. Dr." kısaltması ile anılır.Çeşitli tıp branşları içinde ameliyat
*yapabilen Profesörbranş uzmanlarına operatör doktor: "Profdenilir. Op. Dr." kısaltması ile anılıranılırlar.
 
== Kaynaklar ==
Anonim kullanıcı