"Molla Kâbız" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Kaynaktaki Vahid Çabul'a link eklendi)
 
== Hayatı ==
[[İran]]’dan geldiği kayıtlıdır. Dinî bilgisini geliştirmiş ve Osmanlı [[İlmiye sınıfı]]na girmiştir. Kendi fikirlerini halka anlatmıştır. [[Ayet]] ve [[hadis]]leri te’vil ve tefsir ederek İsa’nın bü tün peygamberlerden üstün olduğunu ve hatta Muhammed’den de daha faziletli olduğunu savunuyordu. İslâm dinini reddetmiyor, Hristiyanlık propagandası yapmıyordu. [[Ulema]]nın şikâyeti üzerine [[divan]]da yargılanmıştır. 7 Safer 934 (2 Kasım 1527) tarihinde yapılan ilk duruşmada Rumeli Kadıaskeri [[Fenarîzade Muhyiddin Çelebi|Fenari-zâde [[Muhyiddin Çelebi]] ile Anadolu Kadıaskeri [[Kadri Çelebi]] Kâbız’ın fikirlerini çürütememişlerdir. Kanunî Sultan Süleyman da bu duruşmayı kafes arkasından dinlemiştir. İddiaları çürütemedikleri için [[ulema]]yı daha sonra eleştirmiştir. Veziriazam [[Pargalı İbrahim Paşa]]’yı çağırıp, çare aramış ve ertesi gün Kâbız’a karşı, Şeyhülislâm [[İbni kemal]] ve İstanbul Kadısı [[Sadeddin Çelebi]] öne sürülmüştü. İbni Kemal fikirlerini çürütmüş, hatasından döndüğü takdirde affedileceğini söylemiştir. Kâbız bunu reddedip, kendi fikirlerinde ısrar edince [[idam]] edilmiştir. Kanuni döneminde görüşlerinden dolayı idam edilen dört ünlü [[şeyh]]ten biridir.
 
== Popüler kültürdeki yeri ==
333

değişiklik