"Kütahya Antlaşması" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
→‎Antlaşmanın sonuçları: Düzenleme, değiştirildi: üzre → üzere AWB ile
k
k (→‎Antlaşmanın sonuçları: Düzenleme, değiştirildi: üzre → üzere AWB ile)
 
=== Antlaşmanın sonuçları ===
[[Koca Mustafa Reşid Paşa|Mustafa Reşit Paşa]] ve Fransa sefiri Mösyö Varen [[Kütahya]]'ya giderek Mehmet Ali Paşa'nın istediği veraset ve tazminat maddeleri geri kalmak şartıyla [[Şam Eyaleti|Beriyyetüşşam]] ile [[Adana Vilayeti|Adana]] ve [[Mısır Eyaleti|Mısır valilikleri]] sorumluluğunda kalmak üzreüzere anlaşma sağlandı ve Anadolu'da Mısırlılar'a yardım dolayısıyla itham edilen şahıslar hakkında af ilan edildi ve 1833 Mayısı'nda bir ferman ile Mehmet Ali Paşa hakkında padişah affı ilan edildi.<ref>Bu fermanda Mısır, Girit eyaletleri iltimas ve ricasına mebni Emirülhaclık ve Cerde başbuğluğu inzimamiyle Şam, Trablusşam, Sayda, Safet, Halep eyaletleri ve Nablüs sancağı Mehmet Ali Paşa uhdesine tevcih ve oğlu İbrahim Paşaya dahi Şeyhülharemlik, Mekke, Medine sancakları ve mukataat hazinesinde mazbut olan Adana eyaleti muhassılığı verilmiş olduğu yazılmıştır.</ref>
 
Mehmet Ali Paşa hakkındaki padişah affını kendisine bildirmek üzere Tophane müşiri Halil Rıfat Paşa ile Âmetci Mustafa Reşit Bey evvela [[Mısır Eyaleti|Mısır]]'a daha sonra Kütahya'ya giderek [[Kavalalı Mehmet Ali Paşa|Mehmet Ali]] ve [[Kavalalı ibrahim paşa|İbrahim Paşalara]] anlaşmayı tebliğ ettikleri gibi Adana Eyaleti'nin [[Kavalalı İbrahim Paşa|İbrahim Paşa]] yönetimine verilmesine dair olan ferman da mühimmatı harbiye nazırı Mehmet Emin Seyda Efendi ile Kütahya'ya gönderilmiştir.<ref>1833 senesi takvimi vekayı No, 58</ref>