"Amasya Genelgesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
(düzeltme AWB ile)
[[Dosya:Amasya Genelgesi.pdf|200px|küçükresim|Genelgenin orijinal metni.]]
 
'''Amasya Genelgesi''' Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız [[Türkiye|Türkiye Cumhuriyeti]]'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle de Amasya Genelgesi'nin Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır.
 
== Genelgenin hazırlanması ==
[[Sivas]]'ta bir kongre toplanacağı, ''Amasya Genelgesi''nde belirtilmiştir.
 
Esaslar, Mustafa Kemal tarafından yaveri Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırılmıştır<ref name="sivas1">Nutuk, alt bölüm "Sivas'ta genel bir millimillî kongre toplama kararı", Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987</ref>.
 
Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas Bey’e yazdırılan temel esaslar şunlardır<ref name="sivas1"/>:
# İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.
# Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
# Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak millimillî bir heyetin varlığı zaruridir.
# Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen millimillî bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
# Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.
# Her ihtimale karşı bu mesele millimillî bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
# Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse [[Erzurum Kongresi]]'nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.
 
[[Nutuk (eser)|Nutuk]]'un aynı bölümünde ifade edilir ki, aslında bu taslak, dört maddelik bir müsvedde olarak dikte edilmiştir. Amasya genelgesinin sonuç bildirgesi bu taslak doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu taslak metnin sonunda, Mustafa Kemal'in, Kurmay Başkanı Albay [[Kazım Bey]]'in, kurmay heyetinden tebliğ işlerinden sorumlu memur Hüsrev Bey'in, askeri makamlara şifre yayan diğer bir yaver Muzaffer Bey'in ve sivil makamlara şivreleyen fakat Nutuk'ta adı açıklanmayan bir sivil memurun imzaları vardır, ve Nutuk'ta ifade edildiğine göre bunlardan başka imzalar da vardır.
 
Hazırlanan bildirideki bu diğer imzalar, bahsi geçen ilk imzalardan sonra müsveddede yerini almıştır. Atatürk'ün Nutuk'ta, isimlerinden bahsetmediği bu imzaların sahipleri; [[Türk Kurtuluş Savaşı|İstiklal Savaşı]]'nı başlatan diğer komutanlar olan ve fakat MilliMillî Mücadele sonrasında [[Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası]] adlı muhalefet partisi kurmak istedikleri için "gözden düşen" [[Hüseyin Rauf Orbay]], [[Refet Bele]] ve [[Ali Fuat Paşa]]'dır<ref name="rauf1">Nutuk, alt bölüm "Rauf ve Refet Bey'lerin kararsızlığı", Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987</ref>.
 
Bildiri, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı [[Musa Kâzım Karabekir|Kâzım Karabekir]]'e ve Cemal (Mersinli) Paşalara da sunuldu<ref name="amumcu1"/>. Onların onayının alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919'da ülkenin en batısındakinden en doğusundakine kadar tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla Abdurrahman Rahmi Efendi tarafından ulaştırıldı.
# Türk inkılabının ihtilâl safhası başlamıştır.
# [[Kurtuluş Savaşı]]'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
# İlk kez millimillî egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.
# İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.
# Türk Milleti, hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağrılmıştır.
761.306

değişiklik