"Liber Pontificalis" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
("Liber Pontificalis" sayfasının çevrilmesiyle oluşturuldu.)
Etiket: İçerik Çevirmeni
 
{{Infobox Medieval text <!----------Name---------->|name=''Liber Pontificalis''|alternative title(s)="The Book of Pontiffs" <!----------Image---------->|image=File:Domenico Ghirlandaio - St Jerome in his study.jpg|width=200|caption=[[Jerome]], who since the ninth century was viewed as the original author of the ''Liber Pontificalis'' <!----------Information---------->|full title=|also known as=''Liber episcopalis in quo continentur acta beatorum pontificum Urbis Romae''; ''Gesta pontificum''; ''Chronica pontificum''|author(s)=largely anonymous, but contributors include [[Martin of Opava]]|ascribed to=[[Jerome]] for the first chapters up to [[Pope Damasus I|Damasus I]]|compiled by=|illustrated by=|patron=|dedicated to=|audience=|language=Latin|date=started in the 3rd century as list of bishops; continued as biographical series at various stages between the 6th and 9th century, and between ''c.'' 1100 and the 15th century.|date of issue=|provenance=|state of existence=|authenticity=|series=|manuscript(s)=|MS class 1=|MS class 2=|MS class 3=|MS class 4=|MS class 5=|MS class 6=|MS class 7=|principal manuscript(s)=|first printed edition=J. Busæus, ''Anastasii bibliothecarii Vitæ seu Gesta. Romanorum Pontificum'' (Mainz, 1602). <!----------Form and content---------->|verse form=|length=|illustration(s)=|genre=biography of the popes|subject=|setting=|period covered=from [[St. Peter]] (1st century) to the 15th century.|personages=|personages (long list)=|sources=|below=}}'''''Liber Pontificalis '''''(Latince: Papalık Kitabı) veya Papaların Kitabı) Aziz Peter'den başlayarak 15. yüzyıla kadar giden papaların biyografilerinin anlatıldığı kitaptır. Orjinal ''Liber Pontificalis ''Papa II. Adrian (867-872) veya Papa V. Stephen (885-891) ile birlikte durdurulmuştu ancak daha sonrasında farklı bir stil ile Papa IV. Eugene (1431-1447) ve daha sonra Papa II. Pius (1458-1464) ile birlikte devam edildi. Eleştirilmeden 8 ile 18. yüzyıl arasında öğretilmişse de daha sonrasında modern bilim eleştirisinin altına girmiştir.<ref name="catholic">{{Cite CE1913|wstitle=Liber Pontificalis}}</ref><ref>Loomis, 2006, p. xi.</ref> Fransız rahip [[Louis Duchesne]] (kitabı sonradan derlemiş ve eleştiri yapmış birisidir) ve diğerleri temelde yatan bazı yanlış yönlendirmeler olduğunu ve bu şekilde asıl kıymetini kaybettiğini söylemiştir. O zamanın önemli yazar ve rahipleri bu kitabın diğer baskıları için "Gayriresmi Papalık Propagandası" eleştirisini yapmışlardır ancak kitabın orjinaline bağlı kalmışlardır.
 
''Liber Pontificalis ''15. yüzyılda aşırı ünlü olmasına rağmen 12. yüzyıla dayanır. Duchesne baskısı da 19. yüzyıla dayanır. Bunun sebebi kitabın papa kayıtlarından oluşan birer derleme olmasıdır. En eski el yazması baskısında bu kitabın ismi '''''Liber episcopalis in quo continentur acta beatorum pontificum Urbis Romae''''' '''(Roma şehrinin kutsal papalarının eylemlerini içeren piskoposluk kitabı) '''ve daha sonrasında '''''Gesta'''''  veya ''Chronica pontificum ''olarak''' '''adlandırılmıştır.<ref />
 
== Yazarlık ==
.
[[Dosya:Eusebius_of_Caesarea.jpg|sağ|küçükresim|[[Eusebius|W nin Elç]] olabilir devam ''Liber Pontificalis'' içine 4. yüzyıldan kalma.]]
Modern yoruma göre, Louis Duchesne'nin dediklerine göre ''Liber Pontificalis ''azar azar ve sistematik bir şekilde olmadan derlenmişti ve bu kitabın yazarlığı, birkaç kişi dışında (Papa II. Stephen, Papa I. Nicholas ve Papa II. Adrian'dan Anastasius'a kadar) hiçbir şekilde tutarlı değildi.<ref /> Duchesne ve diğer rahipler ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'in başlangıcından Papa III. Felix'e kadar incelemiştir. Buna göre II. Felix'e kadar yapılan derlemeleri sadece tek bir yazar ''Calatogus Liberianus''<nowiki/>'tan alıntılarla yazmıştı ve tutarlıydı.<ref /><ref /> Çoğu rahip ve alim ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'in ilk defa 5 veya 6. yüzyılda derleme olarak basıldığını söylemektedir. Ancak kaynak olarak gösterilen ''Leonine Catalogue, Catalogus Liberianus''<nowiki/>'un aksine kayıptır.<ref />
 
''Vestiarium''<nowiki/>'un kullanımı sebebiyle papa kaynakları gösteriyor ki ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'in ilk derlemecisi veya yazarı papalık katiplerinden birisiydi.<ref /> Edward Gibbon'un ''Roma İmparatorluğu'nun Düşüşü ve Yıkılışı ''(1788) ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'in 8. ve 9. yüzyıl elçi katipleri tarafından yazıldığı konusunda bir fikir birliği oluşturdu. Bu yazarlar arasında Anastasius'un olduğu en önemli bilgilerden biriydi çünkü onun hakkında büyük bir tartışma o zamana kadar sürmüştü.<ref />
 
Duchesne ve diğer rahipler ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'in ilk baskılarının yazarları arasında Papa Silverius (536-537) ve Papa Conon'un (686-687) hemen ölümünden sonra geçirilen kaynaklar sebebiyle aynı çağda yaşayan bazı katipler olduğunu fakat isimlerinin bilinmediğini söylemektedir.<ref />
 
== İçerik ==
''Liber Pontificalis ''orjinalinde Roma piskoposları ve onların piskoposlukları döneminde yaşananları içeriyordu.<ref /> 6. yüzyılda genişlemesiyle birlikte papaların; doğum isimleri, baba isimleri, doğum yeri,seçimden önceki makamları, papalık süreleri, hüküm süresince olan önemli olaylar, teolojik önemli olaylar, dönüm noktaları, papalığa atanma törenleri, ölüm tarihleri, defin yeri yazılmaya başlandı. Buna binaen büyük kampanya ve savaşların yazılması da tarihe ışık tutmuştur.<ref />
 
Papa II. Adrian (867-872) ''Liber  Pontificalis''<nowiki/>'in orjinal baskısında biyografileri olan papaların sonuncusudur. Papa VIII. John, Papa I. Marinus, ve Papa III. Adrian'ın biyografileri yoktur ve Papa V. Stephen'in biyografisi eksiktir. V. Stephen'den başlayarak 10. ve 11. yüzyıllardaki kitaba konulmuş tarih notları aşırı kısadır ve sadece papalığının başlangıcı ve hüküm süresi net bir şekilde belirtilmiştir.<ref />
 
== Uzantısı ==
''Liber Pontificalis ''sadece 12. yüzyılda sistematik bir şekilde düzenlenebildi. Daha öncesinde bazı kaynaklarda papa biyografileri ara ara geçiyordu.<ref />
 
=== Petrus Guillermi ===
Duchesne'ye göre Petrus Guillermi'nin 1142'de Aziz Gilles Manastırı'nda yazdığı en tutarlı versiyondur.<ref /> Guillermi'nin versiyonu Alatrili Hugo'nun yeğeni Pandulf gibi papaların bilgilerine eklemeler de yapılarak basılmıştır. Neredeyse orijinal ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'in harfi harfine yazılmışı ama daha genişletilmişiydi. Bu baskıda Papa IX. Leo'nun istisnai biyografisi, Papa II. Honorius (1124-1130) ve Papa II. Paschal'dan (1099-118) Papa II. Urban'a (1088-1099) önemli notlar vardır.<ref />
 
Duchesne, kendinden daha önce gelen Giesebrecht gibi tarihçilerin [[VII. Gregorius|VII. Gregory]], III. Victor'dan ve Petrus Pisanus'tan bilgiler almasına rağmen, Papa VII. Gregory'den Pandulf'a kadar papalardan biyografik  bilgiler almıştır.<ref /><ref /><ref /> Bu Papa [[IV. Martinus|IV. Martin]]'e kadar olan (1281-1285) biyografik bilgiler Opavalı Martin sayesinde tekrardan gün yüzüne çıkmış ve Petrus Guillermi'nin yeni baskısına eklenmiştir. Çok büyük şanstır ki aradan 2 yüzyıla yakın geçmelerine rağmen net bir aktarım olabilmiştir.<ref />
 
14. yüzyılın ilk çeyreğinde ismi halen daha bilinmeyen bir yazar'' ''Petrus Guillermi'ye IV. Martin'den (ö. 1285) XXII. John'a (1316-1334) kadar bütün papaların biyografilerini bir eklenti olarak eklemiştir. Bu yazar Bernardus Guidonis tarafından yazılan "Chronicon Pontificum"dan büyük bilgiler içermektedir.<ref />
 
=== Boso ===
Bağımsız olarak Papa IV. Adrian'ın kardinal olan yeğeni Kardinal Boso bu kitabı okudu ve son papadan yani V. Stephen'den itibaren gelen papaların biyografik bilgilerini genişletmek istedi. 12. yüzyılda yaşayan Bozo Papa XII. John'dan Papa VII. Gregory'ye kadar olan tüm papaların bilgilerini Sutrili Bonizo'nun büyük yardımları sayesinde yazdı. Ayrıca kendi gördüğü ve hüküm süresinde yaşadığı II. Gelasius'tan III. Alexander'e (1179-1181) olan tüm papalar hakkında büyük bilgiler ve notlar verdi. (1118- 1119).<ref />
 
=== Batı BölünmeBölünmesi ===
Bir bağımsız baskı da Papa IV. Eugene (1431-1447) döneminde oldu. Papa V. Urban'dan (1362-1370) Papa V. Martin'e (1417-1431) bütün papaların biyografik bilgilerini aynı zamanda [[Batı Bölünmesi]]'ni açıklayarak verdi. Ayrıca bu baskı Papa IV. Eugene'nin de destekleriyle yenilendi.<ref />
 
=== 15. yüzyılda ===
15. yüzyılda yapılmış iki papa biyografi koleksiyonu her ne kadar ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'in bir devamı olmak için yazılmış olsa da bağımsız kalmak zorunda kaldılar. İlk eklenti XII. Benedict'ten (1334-1342) V. Martin'e (1417-1431) veya IV. Eugene'ye kadar idi. İkinci eklenti ise Papa VI. Urban'dan (1378-1389) Papa II. Pius'a (1458-1464) kadardı.<ref />
 
== Sürümleri ==
[[Dosya:Theodor_mommsen.jpg|sağ|küçükresim|[[Theodor Mommsen]]'in 1898 edition ''Liber Pontificalis'' erdirir 715.]]
''Liber Pontificalis'' ilk defa J. Busæus  tarafından ''Anastasii bibliothecarii Vitæ seu Gesta'' adı altında düzenlendi. Yeni bir sürümü ise Anastasius'un ''Historia ecclesiastica''<nowiki/>'yı da içeriyordu ve Fabrotti tarafından düzenlenmişti. Bir diğer sürüm ise Papa II. Adrian ve Papa VI. Stephen'i de ekleyerek düzenlenmiştir ve Fr. Bianchini tarafından derlenmiştir (4 baskı, Roma, 1718-1735).<ref />  Muratori, Bianchini'nin sürümünü XXII. John'a kadar olan papaları da ekleyerek tekrardan bastı. Migne aynı zamanda Bianchini'nin versiyonunu bazı ilaveler ekleyerek yeniden bastı.<ref />
 
Modern zamanlarda Louis Duchesne'nin hem eleştiri hem de derlemesi satılmaktadır. Duchesne'nin versiyonu ve Theodor Mommsen'in versiyonu (''Gestorum Pontificum Romanorum pars I. Liber Pontificalis'') son zamanlarda çıkmıştır. Mommsen'in versiyonu tamamlanmamış olmasına karşın Duchesne'nin ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'i fazlasıyla tutarlı ve satılan bir kitap olmuştur. Duchesne aynı zamanda 1044-1187 yılları arasında yazılmış Annales Romani'den de alıntılar yapmıştır ki böylece onun versiyonu fazlasıyla geniş olmuştur.<ref /> 20. yüzyıla kadar sürekli düzenlenip basılmıştır.<ref /> 
 
Modern zamanlarda Louis Duchesne'nin hem eleştiri hem de derlemesi satılmaktadır. Duchesne'nin versiyonu ve Theodor Mommsen'in versiyonu (''Gestorum Pontificum Romanorum pars I. Liber Pontificalis'') son zamanlarda çıkmıştır. Mommsen'in versiyonu tamamlanmamış olmasına karşın Duchesne'nin ''Liber Pontificalis''<nowiki/>'i fazlasıyla tutarlı ve satılan bir kitap olmuştur. Duchesne aynı zamanda 1044-1187 yılları arasında yazılmış Annales Romani'den de alıntılar yapmıştır ki böylece onun versiyonu fazlasıyla geniş olmuştur.<ref /> 20. yüzyıla kadar sürekli düzenlenip basılmıştır.<ref /> 
== Ayrıca Bkz. ==
* [[Papalar listesi]]
219

değişiklik