"Talha bin Ubeydullah" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Vakanüvist84 tarafından yapılan 17901248 sayılı değişiklik geri alınıyor.)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
Talhâ bin Ubeydullah Müslüman olduktan sonra Mekkeli paganlar tarafından [[işkence]]lere tabi tutulur. Hatta bir keresinde [[Nevfel bin Huveylid bin Adeviyye]] adamlarıyla birlikte Ebu Bekir ve Talhâ'yı yakalayarak birbirine bağlayıp işkence yapar. Bu hadiseden dolayı onlara ''karineyn'' (bitişikler) denirdi.<ref>İbn Hişam, "es-Sîretü'n-Nebeviyye", I, 251, Mısır 1955; el-Askalânî, "el-İsâbe fî Temyîzi's-Sahâbe", III, 290;İbnü'l-Esîr, "Üsdü'l-Ğâbe fî Ma'rifeti's-Sahâbe", III, 85 vd. 1970</ref>
 
Talhâ bin Ubeydullah, [[622]] yılında [[hicret]]e katılarak Mekke'den [[Medine]]'ye geldi. [[Uhud Savaşı]]'na katıldı. Savaşın ilerleyen aşamalarında, iki ateş arasında kalan [[İslam Ordusu]] dağılınca, Muhammed'i savunmak için kalan çok az kişilerden biriydi. Bu savaşta Sekseninseksenin üzerinde yara aldığı ve bunlardan birinin kolunu sakat bıraktığı rivayet edilir.
 
Talhâ, [[cennetle müjdelenen on sahabe]]den biridir. Muhammed onun için şöyle demiştir:
689

değişiklik