Ana menüyü aç

Değişiklikler

→‎Atatürkçülük ve Demokratik Toplumculuk: Kaynağı olmayan ve kamuoyu tarafından çoğunluk olarak kabul görmeyen yazı silinmiştir.
Atatürk, [[Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği|Sovyetler Birliği]]'nde uygulanan komünizmin üretim açısından getirdiği modeli yeterli görmediği gibi, birey hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi içermemesini de kendi amaçlarına uygun bulmuyordu. Sovyet Devleti, sosyalizmin savunduğu değerleri eskiden olduğu gibi savunmuyordu. Demokrasi yerine diktatörlük, bireysel hak yerine ödevler geçiyordu. Bu yozlaşmayı Atatürk de görmüştü. İçte bir komünist örgütlenmeye de özellikle bu yüzden karşıydı; çünkü bunun "kayıtsız şartsız Rusya'ya bağlanma" anlamına geleceğini görüyordu. Böyle bir durum ise tam bağımsızlığı zedelerdi.
 
Fakat Atatürk'e sorulan Türkiye'ye komünizmi getirip getirmeyecekleri sorusuna ise Türkiye'de bir işçi sınıfının bulunmayışının komünizmin yerleşmesine engel teşkil ettiği ve uygulamanın şu an Türkiye'de çok zor olduğu cevabını vermiştir. Ayrıca Atatürk fikirsel olarak [[Türk milliyetçiliği]]ne ters ve Türksel değerlere uygun olmadığı için komünist sistemi [[Türk milleti]] ve [[Türkiye Cumhuriyeti]] açısından bir tehlike olarak addetmiştir.
 
== Atatürkçülük ve Sosyalizm ==
Anonim kullanıcı