"Arap mitolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(düzeltme AWB ile)
 
'''[[El-Lât]]''': İleri sürülen başka bir tez ise Allah isminin [[El-Lât|El-Laht, El-Lat veya el Lahat]] gibi isimlerin maskulinizasyonu ile türemiş olması olasıdır.<ref>https://archive.org/stream/womansencycloped00walkrich#page/22/mode/2up</ref> Arap dilinde kelimelerin “erkek” ve dişi” halleri bulunmakta, dişil kelime olan “LAT”, “Eril” yapıldığında “LAH” olmakta, başına belirlilik eki “El” getirildiğinde de “El llah” ortaya çıkmaktadır.
 
'''[[El (tanrı)]]''':[[İsmail Hakkı Altuntaş]] Allah isminin kökeni için "Bazı araştırmacılar Eloah kelimesinin Arapça’da Allah kelimesine dönüştüğünü ileri sürerler. Allah kelimesinin ‘İlah’ dan türetilmiş olduğu bunun da Sami dinlerin ortak kullanımı olan El/İl den türetilmiş olduğu daha kabul edilebilir bir görüştür. Pagan baş Tanrısı ölümsüz [[El (tanrı)|El]]’in isminin geçirdiği linguistik değişmelerin Hem Yahudilere hem Müslümanların hem de diğer birçok dinin Tanrı isimlerinin oluşumunda katkıda bulunmuş olacağı ihtimali kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bütün dinler bir önceki dinlerin inanç, dil, kültür, yaşam, dünya görüşü gibi birçok öğelerinden beslenerek gelişmişlerdir. Aramca-Süryanice konuşan Hz. İsa da Tanrıya Eli diyordu. Aramca ifadeyle Hz. İsa son nefesinde şöyle diyordu; “Eli, Eli, lama şevaktani”, ‘Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?” ifadelerini kullanmaktadır.<ref>https://ismailhakkialtuntas.com/2016/10/19/israil-israelin-tanrisi-el-ile-allah-isminin-tarihi-derinliklerine-etimolojik-bir-seyahat/</ref>
 
;Politeizm, Henoteizm ve Arap Mitolojisinde Allah: Arap mitolojisinin öğeleri belirgin biçimde günümüze ulaşamamıştır, yine de daha sonra [[İslam]] döneminde bazı kaynaklarda çok kısa ve yalınca tanımlandıkları olmuştur. [[İslam]] dininin kutsal kitabı [[Kur'an]]'da dönemin Araplarının inançlarına dair bazı tanımlar içermektedir. [[Kur'an]]'da İslam öncesi Araplarının [[cin]]lere tapındığı (34/41), [[melek]]lere tapındığı (43/19) ve dişi [[tanrıça]]lara tapındıkları (4/117) geçmektedir. Arap mitolojisine dair [[Kur'an]]'da geçen en belirgin ifade onların ''Yaratıcı'' sıfatı bulunan belirli bir baş tanrıya tapındıkları fakat bunun dışında, bu baş tanrı ile kendileri arasında aracı olmaları için, çeşitli daha küçük tanrılara tapındıklarıdır (29/61,63; 39/3 vd.). Ayrıca tapındıkları ve [[putperestlik]] geleneğini sürdürdükleri bu tanrıların bir kısmını ''Allah'ın Kızları'' olarak gördüklerine ve onları Allah'ın onları affetmesine dair şefaatçi bildiklerine dair ifadeler vardır. Bu düşünceleri destekleyecek şekilde dönemden bugüne kadar ulaşan bazı şiir metinlerinde, "Allah" adıyla andıkları yüce bir [[Tanrı]]'ya dair bilgiler bulunmaktadır.<ref>H.İbrahim Hasan, I., s.70-71; M. Şemseddin, s. 152; Maurice Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, Paris, 1969, s.53.</ref> Yine de bunun daha sonraki dönemlerde Müslümanlar tarafından, politeistik tanrıların isimleri yerine metinlere geçirildiği şeklinde iddialar da mevcuttur. Genel görüş bu iddiaları içinde çeşitli putların ve politeistik inançta inanılan tanrı isimlerinin yer aldığı şiir parçalarının da bugüne ulaştığı gerekçesiyle reddeder. Ayrıca [[İbnu'l-Kelbî]]'nin kaleme almış olduğu "[[Kitabu'l Asnam]]"da Arapların Allah adıyla andıkları bir tanrının yanı sıra farklı tanrılara da tapındıklarına dair bilgiler mevcuttur.
679

değişiklik