"Şeriat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(ÖÇS (mesaj) tarafından yapılmış 18400557 numaralı değişiklikler geri getirildi. (Twinkle))
Fakat azınlıktaki bazı İslam hukuku bilginleri bu dört temel delilden icmâ ve kıyası kabul etmemişlerdir; [[Zahiri mezhebi]] gibi. Bir hükmün İslami nitelik taşıması bu kaynaklardan en az birisine dayandırılmasına bağlıdır.
 
[[Müctehid]]ler şeriat hükümlerini ortaya koymada kitap, sünnet, icmâ ve kıyastan başka [[fer'î deliller]] adı verilen [[Mesâlih-i mürsele|maslahat]] (toplum yararı), [[Örf-Âdet-Teâmül|örf ve adet]], İslam'dan önceki şeriatlar ([[Şer'ü men kablena]]), [[Sahabe]] görüşleri ([[Sahabi kavli]]) gibi deliller de kullanmışlardır.
 
Bölgesel ve toplumsal anlayışların etkisi; Örf ve adetlerin delil kabul edilmesi yanında Özel durumlar dışında Haram ve helal yiyeceklerin belirlenmesinde, Şafiî ve İbn Kudame gibi bazı fakihler haram ve helalliğin kriterini "Arabın tabiatına uygunluk ve aykırılık" şeklinde belirlemişlerdir.<ref>http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/Makaleler/772304030_2.14.pdf</ref>
1.007.147

değişiklik