"Millî Güvenlik Kurulu (Türkiye)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri ==
 
|-
{class="wikitable collapsible collapsed unsortable" style="text-align:left; font-size:90%; width:48%"
! style="background-color:#FFFFF; color:black;" colspan=4|
|-
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"
 
|-
! № !! Ünvan !! İsim !! Görev Başlangıcı !! Görevden Bitişi
|-
| '''1'''|| Tümgeneral || [[Mehmet Tevfik Erdönmez]] || 9 Nisan 1938 || 28 Ağustos 1939
|-
| '''2'''|| Korgeneral || [[Galip Türker]] || 28 Ağustos 1939 || 13 Haziran 1940
|-
| '''3'''|| Korgeneral || [[Rasim Aktağun]] || 13 Haziran 1940 || 21 Nisan 1941
|-
| '''4'''|| Tümgeneral|| [[Hüseyin Avni Üler]] || 1 Nisan 1942 || 9 Ağustos 1942
! № !! Sekreter!! İsim !! align="center"|Resim !! Görev Başlangıcı !! Görevden Bitişi
|-
| '''5'''|| Korgeneral|| [[Mümtaz Aktay]] || 18 Mart 1943 || 1 Mayıs 1945
|
| [[Tümgeneral]] [[Mehmet Tevfik Erdönmez]]
|
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
|
| 9 Nisan 1938
| 28 Ağustos 1939
|-
| [['''6'''|| Korgeneral]] || [[GalipRıfat TürkerMataracı]] || 3 Mayıs 1945 || 14 Temmuz 1945
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 28 Ağustos 1939
| 13 Haziran 1940
|-
| [['''7'''|| Korgeneral]] || [[RasimMuzaffer AktağunErgüder]] || 28 Şubat 1946 || 10 Nisan 1946
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 13 Haziran 1940
| 21 Nisan 1941
|-
| '''8'''|| Korgeneral || [[Fuat Erdem]] || 10 Nisan 1946 || 14 Temmuz 1948
| [[Tümgeneral]] [[Hüseyin Avni Üler]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 1 Nisan 1942
| 9 Ağustos 1942
|-
| [['''9'''|| Korgeneral]] || [[MümtazKurtcebe AktayNoyan]] || 27 Eylül 1948 || 1 Temmuz 1949
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 18 Mart 1943
| 1 Mayıs 1945
|-
| [['''10'''|| Korgeneral]] || [[RıfatYümnü MataracıÜresin]] || 11 Temmuz 1949 || 28 Nisan 1950
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 3 Mayıs 1945
| 14 Temmuz 1945
|-
| [['''11'''|| Korgeneral]] || [[MuzafferKurtcebe ErgüderNoyan]] || 25 Mayıs 1950 || 6 Haziran 1950
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 28 Şubat 1946
| 10 Nisan 1946
|-
| '''12'''|| Orgeneral || [[Mahmut Berköz]] || 13 Haziran 1950 || 6 Eylül 1951
| [[Korgeneral]] [[Fuat Erdem]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 10 Nisan 1946
| 14 Temmuz 1948
|-
| [['''13'''|| Orgeneral]]|| [[Kurtcebeİzzet NoyanAksalur]] || 4 Ekim 1951 || 5 Kasım 1952
|
| 27 Eylül 1948
| 1 Temmuz 1949
|-
| [['''14'''|| Korgeneral]] || [[YümnüNazmi ÜresinAtaç]] || 5 Kasım 1952 || 29 Eylül 1955
|
| 11 Temmuz 1949
| 28 Nisan 1950
|-
| '''15'''|| Tümgeneral || [[Enver Aka]] || 24 Ocak 1956 || 29 Ağustos 1956
| [[Orgeneral]] [[Kurtcebe Noyan]]
|
| 25 Mayıs 1950
| 6 Haziran 1950
|-
| '''16'''|| Orgeneral || [[Selahattin Selışık]] || 4 Eylül 1956 || 31 Ağustos 1959
| [[Orgeneral]] [[Mahmut Berköz]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 13 Haziran 1950
| 6 Eylül 1951
|-
| '''17'''|| Orgeneral || [[Vedat Garan]] || 10 Eylül 1959 || 4 Ağustos 1960
| [[Orgeneral]] [[İzzet Aksalur]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 4 Ekim 1951
| 5 Kasım 1952
|-
| '''18'''|| Tümgeneral || [[Celal Erikan]] || | 16 Eylül 1960 || | 28 Kasım 1960
| [[Korgeneral]] [[Nazmi Ataç]]
|
| 5 Kasım 1952
| 29 Eylül 1955
|-
| '''19'''|| Albay || [[Mahmut Demircioğlu]] || | 29 Kasım 1960 || | 12 Şubat 1961
| [[Tümgeneral]] [[Mehmet Enver Aka]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 24 Ocak 1956
| 29 Ağustos 1956
|-
| '''20'''|| Albay || [[Tarık Demiroğlu]] || | 13 Şubat 1961 || | 24 Eylül 1961
| [[Orgeneral]] [[Selahattin Selışık]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 4 Eylül 1956
| 31 Ağustos 1959
|-
| '''21'''|| Tümgeneral || [[Nüzhet Akıncılar]] || | 25 Eylül 1961 || | 18 Ekim 1961
| [[Orgeneral]] [[Vedat Garan]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 10 Eylül 1959
| 4 Ağustos 1960
|-
| '''22'''|| Tuğgeneral || [[Şevket Ozan]] || | 23 Kasım 1961 || | 14 Ağustos 1962
| [[Tümgeneral]] [[Celal Erikan]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 16 Eylül 1960
| 28 Kasım 1960
|-
| '''23'''|| Korgeneral || [[Refet Ülgenalp]] || | 14 Ağustos 1962 || | 11 Temmuz 1966
| [[Albay]] [[Mahmut Demircioğlu]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 29 Kasım 1960
| 12 Şubat 1961
|-
| '''24'''|| Orgeneral || [[Kemalettin Gökakın]] || | 18 Temmuz 1966 || | 30 Ağustos 1969
| [[Albay]] [[Tarık Demiroğlu]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 13 Şubat 1961
| 24 Eylül 1961
|-
| '''25'''|| Oramiral || [[Haydar Olcaynoyan]] || | 30 Ağustos 1969 || | 30 Ağustos 1970
| [[Tümgeneral]] [[Nüzhet Akıncılar]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 25 Eylül 1961
| 18 Ekim 1961
|-
| '''26'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral || [[Emin Alpkaya]] || | 28 Ağustos 1970 || | 28 Ağustos 1972
| [[Tuğgeneral]] [[Şevket Ozan]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 23 Kasım 1961
| 14 Ağustos 1962
|-
| '''27'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral || [[Nahit Özgür]] || | 28 Ağustos 1972 || | 30 Ağustos 1975
| [[Korgeneral]] [[Refet Ülgenalp]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 14 Ağustos 1962
| 11 Temmuz 1966
|-
| '''28'''|| Orgeneral || [[Namık Kemal Ersun]] || | 24 Ağustos 1975 || | 1 Ağustos 1976
| [[Orgeneral]] [[Kemalettin Gökakın]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 18 Temmuz 1966
| 30 Ağustos 1969
|-
| '''29'''|| Orgeneral || [[Nurettin Ersin]] || | 5 Ocak 1976 || | 30 Ağustos 1977
| [[Oramiral]] [[Haydar Olcaynoyan]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 30 Ağustos 1969
| 30 Ağustos 1970
|-
| [['''30'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral]] || [[EminTahsin AlpkayaŞahinkaya]] || | 5 Eylül 1977 || | 24 Ağustos 1978
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 28 Ağustos 1970
| 28 Ağustos 1972
|-
| '''31'''|| Oramiral || [[Arif Akdoğanlar]] || | 25 Ağustos 1978 || | 8 Ağustos 1980
| [[Orgeneral|Hv. Orgeneral]] [[Nahit Özgür]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 28 Ağustos 1972
| 30 Ağustos 1975
|-
| '''32'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral || [[Halil Sözer]] || | 18 Ağustos 1980 || | 8 Ekim 1980
| [[Orgeneral]] [[Namık Kemal Ersun]]
|
| 24 Ağustos 1975
| 1 Ocak 1976
|-
| '''33'''|| Korgeneral || [[Talat Çetineli]] || | 8 Ekim 1980 || | 30 Ağustos 1981
| [[Orgeneral]] [[Nurettin Ersin]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 5 Ocak 1976
| 30 Ağustos 1977
|-
| [['''34'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral]] || [[TahsinHalit ŞahinkayaNusret Toroslu]] || | 24 Ağustos 1981 || | 30 Ağustos 1985
|
| 5 Eylül 1977
| 24 Ağustos 1978
|-
| '''35'''|| Oramiral || [[Orhan Karabulut]] || | 19 Ağustos 1985 || | 20 Ağustos 1986
| [[Oramiral]] [[Arif Akdoğanlar]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 25 Ağustos 1978
| 8 Ağustos 1980
|-
| '''36'''|| Orgeneral || [[Hüsnü Çelenkler]] || | 21 Ağustos 1986 || | 30 Ağustos 1987
| [[Orgeneral|Hv. Orgeneral]] [[Halil Sözer]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 18 Ağustos 1980
| 8 Ekim 1980
|-
| '''37'''|| Oramiral || [[İrfan Tınaz]] || | 26 Ağustos 1987 || | 22 Ağustos 1988
| [[Korgeneral]] [[Talat Çetineli]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 8 Ekim 1980
| 30 Ağustos 1981
|-
| [[Orgeneral'''38'''||Hv. Orgeneral]] || [[HalitSabri Nusret TorosluYirmibeşoğlu]] ||22 Ağustos 1988 || 30 Ağustos 1990
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 24 Ağustos 1981
| 30 Ağustos 1985
|-
| '''39'''|| Orgeneral || [[Nezihi Çakar]] || 21 Ağustos 199 || 30 Ağustos 1992
| [[Oramiral]] [[Orhan Karabulut]]
|
| 19 Ağustos 1985
| 20 Ağustos 1986
|-
| '''40'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral || [[Ahmet Çörekçi]] || 21 Ağustos 1992 || 9 Ağustos 1993
| [[Orgeneral]] [[Hüsnü Çelenkler]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 21 Ağustos 1986
| 30 Ağustos 1987
|-
| '''41'''|| Orgeneral || [[Doğan Bayazıt]] || 22 Ağustos 1993 || 17 Ağustos 1995
| [[Oramiral]] [[İrfan Tınaz]]
|
| 26 Ağustos 1987
| 22 Ağustos 1988
|-
| '''42'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral || [[İlhan Kılıç]] || 17 Ağustos 1995 || 27 Ağustos 1997
| [[Orgeneral]] [[Sabri Yirmibeşoğlu]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 22 Ağustos 1988
| 30 Ağustos 1990
|-
| '''43'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral || [[Ergin Celasin]] || 27 Ağustos 1997 || 24 Ağustos 1999
| [[Orgeneral]] [[Nezihi Çakar]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 21 Ağustos 1990
| 30 Ağustos 1992
|-
| [['''44'''|| Orgeneral|Hv. Orgeneral]] || [[AhmetCumhur ÇörekçiAsparuk]] || 27 Ağustos 1999 || 26 Ağustos 2001
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 21 Ağustos 1992
| 9 Ağustos 1993
|-
| '''45'''|| Orgeneral || [[Tuncer Kılınç]] || 26 Ağustos 2001 || 26 Ağustos 2003
| [[Orgeneral]] [[Doğan Bayazıt]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 22 Ağustos 1993
| 17 Ağustos 1995
|-
| '''46'''|| Orgeneral || [[Şükrü Sarıışık]] || 26 Ağustos 2003 || 16 Ağustos 2004
| [[Orgeneral|Hv. Orgeneral]] [[İlhan Kılıç]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 17 Ağustos 1995
| 27 Ağustos 1997
|-
| '''47'''|| İlk sivil (Büyükelçi) || [[Mehmet Yiğit Alpogan]] || 1 Ekim 2004 || 16 Temmuz 2007
| [[Orgeneral|Hv. Orgeneral]] [[Ergin Celasin]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 27 Ağustos 1997
| 24 Ağustos 1999
|-
| '''48'''|| Büyükelçi || [[Tahsin Burcuoğlu]] || 1 Kasım 2007 || 25 Ocak 2010
| [[Orgeneral|Hv. Orgeneral]] [[Cumhur Asparuk]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 27 Ağustos 1999
| 26 Ağustos 2001
|-
| '''49'''|| Büyükelçi || [[Serdar Kılıç]] || 5 Şubat 2010 || 17 Nisan 2012
| [[Orgeneral]] [[Tuncer Kılınç]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 26 Ağustos 2001
| 26 Ağustos 2003
|-
| '''50'''|| Büyükelçi || [[Muammer Türker]] || 25 Nisan 2012 || 25 Eylül 2014
| [[Orgeneral]] [[Şükrü Sarıışık]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 26 Ağustos 2003
| 16 Ağustos 2004
|-
| '''51'''|| Vali || [[Seyfullah Hacımüftüoğlu]] || 26 Eylül 2014 || '''Görevde'''
| [[Mehmet Yiğit Alpogan]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 1 Ekim 2004
| 16 Temmuz 2007
|-
| '''52'''|| || || ||
| [[Tahsin Burcuoğlu]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 1 Kasım 2007
| 25 Ocak 2010
|-
| '''53'''|| || || ||
| [[Serdar Kılıç (bürokrat)|Serdar Kılıç]]
| [[Dosya:Serdar Kılıç 2015 March cropped.PNG|50px]]
| 5 Şubat 2010
| 17 Nisan 2012
|-
| '''54'''|| || || ||
| [[Muammer Türker]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 25 Nisan 2012
| 25 Eylül 2014
|-
| '''55'''|| || || ||
| [[Seyfullah Hacımüftüoğlu]]
| [[Dosya:Blanco portrait.svg|50px]]
| 26 Eylül 2014
| ''Görevde''
|-
|}