"Mescid-i Aksa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

”Yâ Resûlallah! Yeryüzüyünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?” Bu cümlede ''Yeryüzünde'' kelimesi yanlış yazılmış.Düzelten:Oğuz Kağan Gürbilek
(''Peygamber Muhammed ise Mescid-i Aksahakkında şöyle demiştir: "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur:'' Bu cümlede ''Aksa hakkında'' ifadesi birleşik yazılmış.Düzelten:Oğuz Kağan Gürbilek)
(”Yâ Resûlallah! Yeryüzüyünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?” Bu cümlede ''Yeryüzünde'' kelimesi yanlış yazılmış.Düzelten:Oğuz Kağan Gürbilek)
 
=== İlk İnşa Edilişi ===
Mescid-i Aksa'nın ilk defa ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte Peygamber Muhammed'den nakledilen hadislerde bu mescidin, Kâbe inşa edildikten kırk sene sonra inşa edildiği ifade edilir. Ebû Zerr el-Gifârî, Peygamber Muhammed'den şöyle nakleder: ”Yâ Resûlallah! YeryüzüyündeYeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?” diye sordum. Dedi ki: Mescid-i Haram. ”Sonra hangisidir?” diye sorunca, ”Mescid-i Aksa” cevabını verdi. Dedim ki: Aralarında ne kadar süre var? Dedi ki: Kırk sene.”<ref>Sahîh-i Muslim, 520.</ref> Tarihçiler Mescid-i Aksa'yı ilk defa inşa edenin kim olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bunun melekler olduğunu söylerken, diğer bazıları Adem, oğulları Şît ve Nuh, İbrahim gibi isimleri tercih etmiştir. Aynı ihtilaf Kâbe'nin inşası için de geçerlidir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayet ile İbn Hacer el-Askalânî'nin ''Fethu'l-Bârî ''kitabındaki bir rivayet hem Kâbe hem de Mescid-i Aksâ'yı ilk inşa edenin Adem olduğunu gösterir.<ref>İbn Hacer el-Askalânî, ''Fethu'l-Bârî'', VI/402</ref> Mescid-i Aksa araştırmacılarından Abdullah Marûf, Adem'in sadece 142 ve 144 dönüm arasında değişen bölgenin sınırlarını vaz etme anlamında ilk bânî olduğunu belirtir.<ref name=":0">Abdullah Marûf, ''el-Medhal ilâ dirâseti'l-Mescidi'l-Aksâ'', Dâru'l-ilm li'l-melâyîn: 2009, s. 77-75</ref>
 
=== Yebûsîler ve İsrailoğulları Dönemi ===
Anonim kullanıcı