"İslam" sayfasının sürümleri arasındaki fark

İman esaslarının birincisi ve diğerlerinin temeli [[Allah]]'a, onun varlığına, yaratıcı olarak ibadet edilmeyi hak eden tek tanrı olduğuna, onun dışında ibadet edilen her şeyin ise batıl olduğuna inanmak, yani [[tevhid]]<nowiki />dir. İslam'a göre içerisindeki her şeyle birlikte [[evren]]in yaratıcısı doğma ve doğurma sıfatlarından münezzeh, [[tevhid|tek tanrı]] olan Allah'tır. Varlığı ezeli ve ebedidir. Her şeye gücü yeter. Allah'a [[iman]], İslamiyet'teki iman esaslarının birincisidir.
 
İslam'da tanrının özel adı olaraktoplumunda ''Allah'' ismi kullanılırken,tanrının özel adı gibi kullanılmakla birlikte Allah için kullanılan başka isimler de vardır. Bu isimlerden derlenen 99 tanesi özel bir şekilde ele alınır ve birçoğu Kur'an'da Allah için kullanılan ifadelerden köken alan bu isimlere topluca "Güzel İsimler" anlamına gelen ''[[Esma-ül-Hüsna]]'' denir.<ref name="oxfordEsma">[http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t101.e5229 "Ninety-nine beautiful names of God" The Concise Oxford Dictionary of World Religions. Ed. John Bowker. Oxford University Press, 2000. Oxford Reference Online.] Oxford University Press. <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t101.e5229> URL erişim tarihi: 6 Mayıs 2008.</ref>
 
İslami bilimlerden, [[Kelam]], İslam Allahinanç inancınıfelsefesini irdeleroluşturan bilim dalının adıdır. BuAllah çalışmalarinancı ve farklıdiğer etkenlerinanç sonucu,sorunları İslam'daüzerinde kelamcılar ve imamlar tarafından yürütülen tartışmalar sonucunda birçok kelam ekol ve [[mezhep]]lerinin ortaya çıktığı görülür:<ref>[ http://www.zaman.com.tr/cuma_kelam-ekollerini-biliyor-musunuz_2225462.html Kelam ekollerini biliyor musunuz?]</ref>
 
*[[Şii]]-[[sufi]] ekol: Sembolik ifadelerle Allah'ın anlatılmasını onaylar.
*[[Mücessime]], [[müşebbihe]], [[selefi]], [[vahhabi]]: [[Kur'an]] ve [[hadis]]lerde geçen ''"[[Antropomorfizm|antropomorfik]]"'' anlatımları gerçek olarak değerlendirmiş, ve [[Tanrı]]'nın bazı [[Esma-ül Hüsna|ad]] veya fiillerine [[insan]]sıkişisel tanrı|insansı etkiler]] atfetmişlerdir. Allah'ı teşbihlerle anlatır, Ona el-yüz atfeder ve Arşta oturduğunu kabul ederler.
*[[Maturidi]]-[[Eşari]]: Sınırlı bir [[Kişisel tanrı|insan-tanrı benzerliği]]ni kabul eder; görme, işitme gibi.
*[[Mutezile]] - [[Cehmiyye]]: Tevhide aykırı bularak Allah'ın herhangi bir şekilde insana benzetilmesine karşı çıkar ve mutlak soyutlama yapar.<ref>http://www.beytulhikme.org/SozlukGoster.aspx?ID=60&Baslik=E%C5%9F%27ari%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncede%20Antropomorfizm</ref><ref>http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02628%5C2008_12/2008_12_BAYCARAT_AKA.pdf</ref>
 
===Melekler ve ruhaniler===
679

değişiklik