"Halkaçayır, Yıldızeli" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(→‎Coğrafya: düzeltme AWB ile)
 
== Tarihçe ==
Halkaçayır Halkaçayırköyü'nünköyünün tarihi 1864 yılındaki dünya tarihinin gördüğü en acımasız sürgünlerden biri olan Kafkas sürgününün başlangıcı olanyılında Müslüman Kafkas halkları leile Çarlık Rusya arasındaki savaşın Kafkas müslümanlarıMüslümanları aleyhine sonuçlanması ve devamında Osmanlı imparatorluğuİmparatorluğu ile çarlıkÇarlık Rusya arasında varılan anlaşma sonrasında OsmanlınınOsmanlı İmparatorluğu'nun Kafkas Müslümanlarını (abhazAbhaz,oset Oset,karaçay Karaçay,lezgi Lezgi,kumuh Kumuh,çeçen Çeçen,dağıstan Dağıstanlı, Nogay,kabarday Kabardey-balkarBalkarlı) topraklarına kabul etmesi ile başlar. Söz konusu olayları takiben Kafkasya'dan ayrılan ve tam olmamakla beraber beş Abhaz kabilesinden beş aile, bir karaçayKaraçay kabilesinden bir aile, Nogay kabilesinden bir aile olmak kaydı ile (Kafkas halklarında kast sistemi olduğu için gelen aileler yanlarında uşaklıklarını yapan ailelerideaileleri de (kölelerini) beraberinde getirdiklerinden 10-11 aileye-haneye tekabül eden bir topluluk) köyün şimdiki konumuna göre Yozgat-Sivas karayolu ile köy arasında kalan kıraç çayırlık alan o tarihlerde yoğun bir ormanlık alan olduğu ve bu alanın ortasında da bir çayırlık kısım olduğu, gelen göçmen kafkaslarındaKafkaslıların da çadırlarını bu alana kurarak bir müddet burada yaşadıkları bilinmektedir. Bu alanın doğusunda halen su ihtiyaçlarını giderdikleri kaynaklar biraz daha düzenlenmiş haliyle varlığını devam ettirmektedir. Köyün şimdiki yerleşim yerinin ilk kurucuları ise Kars-Ardahan ve Erzurum-Horasan vilayetlerinden 1800 'lü yılların ilk yarısında Sultan MahmutMahmud ve Sultan Abdülmecid İnkilapinkılap ve Tanzimat çalışmaları ve milliyetçilik akımlarının etkisi ile nüfusla ilgili iskan düzenlemeleri neticesinde naklettirdikleri bir kısım kürtleşmeyeKürtleşmeye yüz tutmuş türkmenTürkmen boylardırboylarıdır. Bunlar kendilerini Karslı ismiyle ayrı bir boy olaraktaolarak da tanımlamaktadırlar(selamet. köyü,porsuk köyü,Yavu-yeniköy köyü,Beleni Akpınar Köyü bunlara örnek verilebilir.)Daha sonra zamanla köyün şimdiki yerine taşınarak köyde yaşayan yerli halkla bütünleşmişlerdir. Azınlığa düşen yerli köylülerin ise bir kısmı köyden taşınmış, bir kısmı ise halen köy hayatına devam etmektedir. Halkaçayır köyünde sosyal yaşam hareketlenmeye başladıktan sonra yakın köylerden de göç yaşanmıştır. Çakraz (yolkayaYolkaya) köyünden bir Kürt aile,üyükyaylası Üyükyaylası köyünden bir Kabardey aile, Tokat Sulusaray nahiyesinden bir karaçayKaraçay aile,belcik Belcik köyünden bir türkmenTürkmen aile, Konaközü köyünden bir osetOset aile,sandal Sandal köyünden bir türkmenTürkmen aile,faraşderesi Faraşderesi köyünden bir türkmenTürkmen aile, Yassıkara köyünden bir türkmenTürkmen aile, Fındıcak köyünden bir lezgiLezgi aile, kesin olmamakla birlikte Çöte veya Bahçebaşı köyünden de bir Kürt aile, Kapıköy köyünden bir bir türkmenTürkmen aile Halkaçayır köyüne taşınmıştır. Köy halkıhalkının yaşam tarzı, karşılıklı saygı, kültürel özellikleri, temizliği ön plana çıkaran köy hayatı ve dindarlığı ile kısa sürede çevre köylerde hatırı sayılır bir saygınlık kazanmıştır.1950 1950'li yıllarda yaklaşık 90 haneye kadar çıktığı bilinen köy 2010 'lu yıllara gelindiğinde 10-12 haneye kadar gerilemiştir. Köyde Kafkas kültür ve yaşam tarzına ait bir faaliyet ve görünüm bulunmamaktadır. Ancak köy sakinleri kendilerini Çerkez olarak tanımlamaya devam etmektedir.1970 1970'li yıllara kadar yoğun olarak konuşulan abhazcaAbhazca (Abazaca) artık tamamen unutulmuşunutulmuştur ve konuşulmamaktadır. Köyde tarım ve hayvancılık temel gelir kaynağıdır.1960 1960'lı yıllara kadar şeker pancarı üretimi yapılabilen köyde şimdilerde bu ürün hiç ekilmemektedir. Düz ve geniş bir arazi yapısı bulunması hayvancılığı cazip kılmaktadır. Köy eğitime oldukça önem vermektedir. Devlet kademesinde çalışanı olmayan aile neredeyse yok denecek kadardır.Bir diğerAyrıca geçim kaynağı ise gurbetciliktir. Yurtyurt dışında hatırı sayılır bir gurbetçi barındırmaktadır halkaçayırköyüHalkaçayır. Almanya, Belçika, Danimarka bu ülkelerin başındadır. Köyün yoğun olarak dışarıya göç vermeye başlaması ise 1980 yıllardan itibaren gençlerin eğitim maksadı ile şehirde bulunma zorunluluğu ve muhtarlık seçimlerinin köye olan olumsuz etkisi. Adayların birazdabiraz da eğitimsizlikten kaynaklanan "oy veriyorsan dostumsun, vermiyorsan düşmanımsın" yaklaşımı köyde huzuru bozan temel neden olmuş ve zamanla köy birlik ve bütünlüğünü kaybetmiştir. Ancak 2000 'li yıllara gelindiğinde bu sıkıntılar gençlerindegençlerin de anlayışlı bakış açıları ile ancak düzelmeye başlamıştır. Çok azdaaz da olsa köye dönüşler başlamıştır.Yarının bu günden daha iyi olacağı umudunu köyde herkes taşımaktadır.
 
== Kültür ==
Köyün [[gelenek]], görenek ve [[yemek]]leri hakkındaki bilgiler şöyledir. KafkasyadanKafkasya'dan 1864 yılında göç ederek gelmiş olan genellikle Abaza-Aşkaruwa kökenli bir nüfus yapısına sahiptir. Çerkez yemekleri her daim özel günlerde ve gecelerde misafirlerin ve ev halkının önüne memnuniyetle getirilerek misafirperverlik konusundadakonusunda da örnek bir yerdir. Köy bugüne kadar gelenek ve göreneklerinden hiçbirşeyhiçbir şey kaybetmemiştir. Köyün gençleri yılda bir kez düzenlenen şenlikle bir araya gelerekgelir, eğlenceler düzenlenerek kaynaşma sağlanmaktadırsağlanır.
 
== Coğrafya ==
Anonim kullanıcı