"Muinüddin Üner" sayfasının sürümleri arasındaki fark

kayda değerliği vali olması ve çoklu kaynaklarla sabit, bkz. SAS sayfası
(kayda değerliği vali olması ve çoklu kaynaklarla sabit, bkz. SAS sayfası)
</div></div></div></div>
[[Kategori:Silinmeye aday sayfalar]]
 
{{kayda değerlik|tarih=mart 2016}}
'''Muinüddin Üner''', 24 Ağustos 1139'da [[Şam]] Valiliğine atanmış ve özellikle [[İkinci Haçlı Seferi]]'nde Şam şehrini başarıyla savunmuştur<ref>İbn Kalanisi, Şam Tarihine Zeyl, Çev: Onur Özatağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015</ref>. İkinci Haçlı Seferi'nden sonra ülkesine dönen Fransa Kralı VII. Louis kendisiyle bir anlaşma yapmış ve Trablus'ta bulunan Arima Kalesi'ni zaptetmiştir<ref>Murat Hanar, Grek - Latin İlişkileri Çerçevesinde Dördüncü Haçlı Seferi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015</ref>.