"Sosyalist feminizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{Feminizm}}
'''Sosyalist feminizm''', 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yılların başında ortayasözü çıkanedilmeye başlanan [[feminizm]] koludurhareketidir. Barbara Ehrenreich’in 1976 yılında WIN dergisindeki makalesinde söylediği üzere sosyalist feminizm terimi, “olduğu şey olması için çok kısa bir tanımlamadır, bununla birlikte, gerçekten sosyalist, enternasyonalist, ırkçılık ve heteroseksizm karşıtı feminizm”dir.<ref name="Sosyalist Feminizm Nedir?">{{web kaynağı|soyadı1=Ehrenreich|ad1=Barbara|başlık=Sosyalist Feminizm Nedir?|url=http://www.halkevleri.org.tr/diger/sosyalist-feminizm-nedir|erişimtarihi=30.03.2017|ref=Halkevleri}}</ref> [[Sosyalist]] feministlere göre [[aile]], üretimin ve dağıtımın yapıldığı yer, yani mücadelenin merkezidir. Sosyalist feminizm, [[kapitalizm]]i kadının ezilmişliğinin temel kaynağı olarak kabul eder, tarihsel kapitalizm bağlamı içine konulmadıkça, cinsiyetçiliğin kadın hayatları üzerindeki etkinlik biçiminin anlaşılamayacağını savunur.
 
Marksizmin katı cinsiyet-körü bakışını reddeden sosyalist feminizm, Marksist feminizm ile cinsiyeti merkeze alan radikal feminizm arasında bir köprü olma özelliği taşır. [[Marksizm]]'in temel kavramlarını kadınların durumunun analizine uygulamaya ve bu kavramlara yeni bir içerik kazandırmaya çalışır. Kadınların ezilmesinde sınıfın yanı sıra toplumsal cinsiyete ve cinselliğe de yer veren sosyalist feminizm, çağdaş toplumlarda kapitalizm ve ataerkilliğin karşılıklı olarak birbirlerini destekleyerek kadınların ezilmesini sürdüren bir etkileşim içinde olduklarını savunan daha kapsamlı bir kuram önermiştir. Sosyalist feministlere göre Marksizm tek başına bir ekonomik üretim tarzı kuramı olarak kadınların yalnızca ekonomik sömürüsünü açıklayabilmektedir. [[Radikal feminizm]]in ataerkillik kavramı ise kadınlar üzerindeki geniş kapsamlı bir açıklama sağlayabilen bir kuram olarak görüldü. Dolayısıyla bu iki kuramın birleştirilmesiyle