"Jean-Jacques Rousseau" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
 
== Başlıca eserleri ==
 
* Discours sur les Sciences et les Arts ([[Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev]]),
 
* Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les hommes ([[İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri]]),
=== Denemeler===
* Émile ou de l’éducation ([[Emile ya da Eğiti­m Üzerine]]),''nouvelle heloise''
* ''[[Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev|Discours sur les Sciencessciences et les Artsarts ([[Bilimler ve Sanatlar ÜstüneÜzerine Söylev)]]''. (1750),
* Du Contrat Social ([[Toplum Sözleşmesi (Rousseau)]]),
* ''[[İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri |Discours sur l’Originel'origine et les Fondementsfondements de l’Inégalitél'inégalité parmi les hommes ([[İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri)]]),'' (1755)
* Les Confessions ([[İtiraflar]])
* Lettre à D'Alembert'Discours sur lesl'économie spectaclespolitique ([[TiyatroPolitik OyunlarıEkonomi Üstüne dSöylev)]]'Alembert'e Mektup]](1755)
* ''Lettres morales (Ahlak Prensipleri Mektupları)'' (1758)
* Julie ou la Nouvelle Héloise ([[Julie ya da yeni Heloise]])
* ''Lettre sur les spectacles (Etkinlikler Gösterileri Üstüne Mektup) '' (1758)
* Les Rêveries du promeneur solitaire ([[Yalnız Gezenin Düşleri]])
* ''[[Toplum Sözleşmesi (Rousseau)|Du Contrat social (Toplum Sözleşmesi) ]]'' (1762)
* ESSAI SUR L'ORIGINE DES LANGUES ( [[Dillerin Kökeni Üstüne Deneme]])
* ''[[Emile ya da Eğiti­m Üzerine]|Émile ou deDe l’éducationl'éducation ([[Emile ya da Eğiti­m Üzerine)]]),''nouvelle heloise''(1762)
* ''[[Lettres écrites de la montagne (Dağda Yazılmış Mektuplar)]]'' (1764)
* ''Projet de constitution pour la Corse (Korsika Için Anayasa Projesi)'' (1765)
* ''Considérations sur le gouvernement de Pologne (Polonya Hükümeti Üstüne Düşünceler)'' (1771)
* ''[[Dillerin Kökeni Üstüne Deneme]Essai sur l'origine des langues (Dillerin Kökeni Üstüne Deneme)]]'' (1781)
 
=== Otobiyografiler===
* ''[[İtiraflar (Rousseau)|Les Confessions ([[İtiraflar)]]'' (1770)
* ''Rousseau juge de Jean-Jacques (Jean-Jacques'ı Yargılayan Rousseau)'' (1777)
* ''[[Yalnız Gezenin Düşleri|Les Rêveries du promeneur solitaire ([[Yalnız Gezenin Düşleri)]]'' (1778)
 
=== Romanlar ve şiirler===
 
* ''[[Julie ya da yeni Heloise|Julie ou la Nouvelle HéloiseHéloïse ([[Julie ya da yeni Heloise]]'' (1761)
* ''Le Lévite d'Éphraïm ([[Leviler]] Kabilesinden Efraim)'' (1762)
 
=== Tiyatro ve müzik eserleri===
 
* ''Système de notation musicale de Jean-Jacques Rousseau (Jean-Jacques Rousseau Tarafından Bulunmuş Olan Müziksel Notasyon Sistemi)'' (1742)
* ''Les Muses galantes (Hanımefendi [[Müzler]])'' (1747)
* ''[[Le Devin du village (Koy Kahini)]]'' [[opera]] (1752)
* ''[[Narcisse ou l'Amant de lui-même ([[Narkissos (mitoloji)|Narkissos]] veya öz Sever Kişi)]]'' (1752)
* ''[[Lettre sur la musique française (Fransız Müziği Üstüne Mektup)'' (1753)
* ''[[Pygmalion (Rousseau)|Pygmalion]]'' (1771)
 
== Kaynak ==
34.095

değişiklik