"Tevhit" sayfasının sürümleri arasındaki fark

* [[Sufîzm|Sufî]]: Allah'ın şeklinin olmadığına, sonsuz olduğuna, şimdiki halimizin onu görmeye gücümüzün yetmediğine ve Allah'ın her yerde olduğuna inanır. Sufilikte Allah ile arkadaşlık ilişkisi kurulabilir.
* [[Mücessime]], [[Müşebbihe]], [[Selefi]], [[Vahhabi]]: Allah'ı teşbihlerle anlatır, ona el-yüz atfeder ve arşta oturduğunu kabul eder.
* [[Maturidi]]-[[Eşari]]: Görme ve duyma gibi sınırlı bir [[kişisel tanrı|insan-tanrı benzerliği]]ni kabul eder.
* [[Mutezile]]-[[Cehmiyye]]: [[Tevhid]]e aykırı bularak Allah'ın herhangi bir şekilde insana benzetilmesine karşı çıkar ve [[soyut]]lama yapar.<ref>http://www.beytulhikme.org/SozlukGoster.aspx?ID=60&Baslik=E%C5%9F%27ari%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncede%20Antropomorfizm</ref><ref>http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02628%5C2008_12/2008_12_BAYCARAT_AKA.pdf</ref>
 
679

değişiklik