"Türk tiyatrosu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Vikiçizer (mesaj) tarafından yapılmış 18184439 numaralı değişiklikler geri getirildi. (Twinkle)
k (88.240.119.82 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 88.253.134.223 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
(Vikiçizer (mesaj) tarafından yapılmış 18184439 numaralı değişiklikler geri getirildi. (Twinkle))
== Geleneksel Türk tiyatrosu ==
 
Geleneksel tiyatro başlığı altında genellikle [[kukla]], [[meddah]], [[Karagöz|Karagöz ve Hacivat]], [[ortaoyunu|orta oyunu]] ve köy seyirlik oyunu gibi gösteri türleri yer alır. Şarkı, dans ve söz oyunlarına dayanan geleneksel tiyatro yazılı bir metne dayanmaz. Geleneksel tiyatroda güldürü öğesi ön plandadır. Genellikle sahnesiz bir tiyatrodur. Bunlardan seyirlik köy oyunlarının kökeni tarih öncesi bolluk törenlerine ve ilkel inançlara uzanır. Bunlarda Türkler'in Orta Asya'dan getirdikleri inançların izleri olduğu gibi, Anadolu'da daha önce yaşamış olan toplulukların kültürlerinin de katkısı vardır. Bu oyunların başlangıçta amaçları zamanla değişmiş olsa bile, Türk köylüsünün bu geleneği sürdürdüğü görülür.
 
=== [[Kukla]] ===
*Karagöz ile Hacivat arasında geçen kısa bir uzlaşma konuşmasıyla noktalanan bitiş bölümü.
 
Karagöz oyunlarının konuları çoğunlukla gerçek yaşamdan alınmış sahnelerden oluşur: Mahalle yaşayışı, esnaf ve evlenme töreleri, toplumsal ve siyasal taşlamaya elverişli olaylar gibi. Bunun dışında [[Ferhad ile Şirin]], [[Tahir ile Zühre]], [[Arzu ile Kamber]] kerem ile aslı gibi halk hikâyelerinden, olağandışı öğelere yer veren masallardan da yararlanıldığı görülür. Sarayda oynatılan örneklerinde belli bir inceliğe ulaşan Karagöz oyunlarının, özellikle Osmanlı toplumunun kadınların ve erkeklerin birlikte eğlenmelerini yasakladığı bağnaz dönemlerinde, daha çok yetişkin, erkek seyircilerin gittiği kahvehanelerdeki gösterilerinde açık saçık bir kimliğe büründüğü de göze çarpar. Karagöz'ün başlıca dağarcığı 28 oyundan oluşmakla birlikte, zaman zaman güncel olaylardan da esinlenerek yeni Karagöz oyunlarının türetildiği görülmüştür. Oyunun iki baş kişisi halk zekâsını ve halkın gözündeki bilgiç Osmanlı ''münevverini'' temsil eden, ama bir yandan da Karagöz'e ve mahalleliye yardımdan geri kalmayan Hacivat'tır. Bunlar dışında Tiryaki, giyimine düşkün Mirasyedi Çelebi, genellikle [[zenne]] denilen genç kadın tipleri, mahallenin aptalı Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Zeybek gibi kabadayı ve külhanbeyi tipleri, Kürt, Laz, Kastamonulu, Bolulu, Acem, Rumelili, Yahudi, Rum, Ermeni, Arap, Zenci, Frenk gibi taşralı ya da azınlıktan olup şive taklidi yapan Osmanlı İmparotorluğuİmparatorluğu'nun değişik kesimlerinden gelip İstanbul'da toplanmış olanlar ile [[cin]], büyücü, yılan ve canavar gibi olağanüstü yaratıklar vardır.
 
Geleneksel Türk tiyatrosunun parlak bir örneği olan Karagöz'ün 16. yüzyıldan bu yana pek çok usta hayalci geliştirip zenginleştirmişse de bu sanat türünün bütün inceliklerini bilen geleneksel hayal ustalarının nesli artık tükenmiştir. Karagöz sanatını zamanımıza kadar getirmiş büyük hayalciler arasında [[Hayali Memduh Bey]] ile [[Hayali Küçük Ali]]'den sonra günümüzde bu sanatı yaşatmaya çalışan [[Tacettin Diker]] ve [[Metin Özlen]]'in adlarını da anmak gerekir.
1.204.522

değişiklik