"Abbâsîler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Noyder (mesaj) tarafından yapılmış 18199029 numaralı değişiklikler geri getirildi. (Twinkle)
(düzeltme AWB ile)
(Noyder (mesaj) tarafından yapılmış 18199029 numaralı değişiklikler geri getirildi. (Twinkle))
 
== Tarihçe ==
KÜBO<3[[Muhammed]]'in ölümünden (632) sonra, İslam dünyasını [[Hulefa-yı Raşidin]] denilen dört halife ve ardından da [[Emevîler]] (661-750) yönetti. [[Emevîler]], [[Ali]]’nin öldürülmesinin ardından yerine [[Muaviye]] halife oldu. [[Muaviye]]'nin de ölümünün ardından hakkı olmamasına rağmen oğlu [[Yezid]] hilafeti ele geçirdi. [[Yezid]]'in hilafette hakkı yoktu çünkü babası [[Muaviye]] zamanında [[Hasan]] ile bir anlaşma yapılmış ve bu anlaşmada hilafetin saltanata dönüştürülmemesi istenmişti. Aynı zamanda sahabe olan babası [[Muaviye]], oğlunun anlaşmayı bozmamasını vasiyet etmişti. Lakin [[Yezid]] anlaşmaya uymayarak babası ölünce hilafeti ele geçirdi ve böylece hilafet saltanata dönüşmüş oldu.<ref>http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1632</ref> Emevîlerin iktidarı Muhammed'in amcası [[Abbas bin Abdülmuttalip]]'ın soyundan gelen Abbâsîlerin, Emevî yönetimine karşı ayaklanarak 750'de halifeliği ve iktidarı ele geçirmesiyle son buldu. Bu tarihten başlayarak Abbâsîler 1258'e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen oldular.<ref>{{Kitap kaynağı|url=http://books.google.com/?id=Jskyi00bspcC&pg=PA92&dq=arab+mercenaries+song+dynasty&q|başlık=A history of Vietnam: from Hong Bang to Tu Duc|author=Oscar Chapuis|year=1995|publisher=Greenwood Publishing Group|page=92|isbn=0313296227|pages=216|accessdate=28 June 2010}}</ref><ref>{{Kitap kaynağı|url=http://books.google.com/?id=5LSvkQvvmAMC&pg=PA283&dq=arab+mercenaries+china&q=arab%20mercenaries%20china|başlık=The religious traditions of Asia: religion, history, and culture|author=Joseph Mitsuo Kitagawa|year=2002|publisher=Routledge|page=283|isbn=0700717625|pages=375|accessdate=28 June 2010}}</ref><ref>{{Kitap kaynağı|url=http://books.google.com/?id=8rhPAAAAMAAJ&dq=arab+mercenaries+song+dynasty&q=arab+mercenaries|başlık=China: a history in art|author=Bradley Smith, Wango H. C. Weng|year=1972|publisher=Harper & Row|page=129|isbn=|pages=296|accessdate=28 June 2010}}</ref><ref>{{Kitap kaynağı|url=http://books.google.com/?id=6SACPP8mZQ8C&pg=PA53&dq=arab+mercenaries+song+dynasty&q|başlık=Hong Kong images: people and animals|author=Hugh D. R. Baker|year=1990|publisher=Hong Kong University Press|page=53|isbn=9622092551|pages=172|accessdate=28 June 2010}}</ref><ref>{{Kitap kaynağı|url=http://books.google.com/?id=CqkeAAAAIAAJ&q=arab+mercenaries+china&dq=arab+mercenaries+china|başlık=China: a short cultural history|author=Charles Patrick Fitzgerald|year=1961|publisher=Praeger|page=332|isbn=|pages=624|accessdate=28 June 2010}}</ref><ref name="Dennis Bloodworth, Ching Ping Bloodworth 2004 214">{{Kitap kaynağı|url=http://books.google.com/?id=QivwtVwq8ykC&pg=PA214&dq=arab+mercenaries+china&q=arab%20mercenaries%20china|başlık=The Chinese Machiavelli: 3000 years of Chinese statecraft|author=Dennis Bloodworth, Ching Ping Bloodworth|year=2004|publisher=Transaction Publishers|page=214|isbn=0765805685|pages=346|accessdate=28 June 2010}}</ref>
 
İlk Abbâsî halifesi [[Seffah (Abbasi)|Ebu'l-Abbas Seffah]] (750-754) idi. 754'te kardeşi [[Mansur (Abbasi)|Mansur]] (754-775) onun yerine geçti. Bu iki halife döneminde orduda [[Türk]] ve [[İran]] kökenliler önemli görevler üstlendiler.<ref name="ucok">Üçok, Bahriye (1979) ''İslam Tarihi Emevîler- Abbâsîler'', Devlet Kitapları, Ankara: Milli Eğitim Basımevi (1.Basım:1968)</ref> Mansur, 762’de başkenti [[Şam]]’dan [[Bağdat]]'a taşıdı. Mansur'dan sonra sıra ile [[Mehdi (Abbasi)|Mehdi]] (775-785) ve [[Hadi (Abbasi)|Hadi]] (785-786) halife oldular. Abbâsî Devleti Mansur'un torunu [[Harun Reşid]] (786-809) döneminde en geniş sınırlarına ulaştı.<ref name="ucok"/> Harun Reşid, [[Binbir Gece Masalları]]’na konu olan görkemli saltanatını Bermeki ailesine borçluydu. Bu aileden [[Yahya bin Halid|Yahya Bermeki]] ve iki oğlu, vezir olarak Abbâsî Devleti’ni 17 yıl boyunca fiilen yönettiler.
{{soyağacı | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı/bitir}}
 
 
 
== Ayrıca bakınız ==
 
* Hitti, Philip H. (çev. Salih Tuğ),(1968) ''Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (IV Cilt)'', İstanbul:Boğaziçi Yayınları.
* Bartold, Vasilij Vladimiroviç, (Tür.çev.: Mehmet Fuat Koprülü), (1939 3.bas.:2004) ''İslam Medeniyeti Tarihi'', Ankara: Akdağ Yayınları. ISBN 975338582X:975338582x
* Lewis, Bernard (çev. H.D.Yıldız) (1969), ''Tarihte Araplar'', İstanbul.
* (Osmanlıca) Zeydan, Corci (çev. Z. Meganiz) (1328/19..), ''İslam Medeniyeti Tarihi (IV Cilt)'', İstanbul
 
 
 
 
== Dış bağlantılar ==
 
* Üçok, Bahriye (1979, 1.bas.:1968) ''İslam Tarihi Emevîler- Abbâsîler'', Devlet Kitapları, Ankara: Milli Eğitim Basımevi [http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/600.pdf]
* Wellhausen, J. (çev. Fikret Işıltan) (1963) ''Arap Devleti ve Sukutu'', Ankara:Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları XLII. Online:[[http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/654.pdf]]
* {{ing}} Muir, William (1922), ''The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall'' Bölüm: LIX - LXXIX [http://www.answering-islam.de/Main/Books/Muir/Caliphate]
* {{ing}} Tabari, Muhammad bin Jarir, ''History of el-Tabari (Tarih-ul Rusul wa'l-Muluk)'' , Albany:SUNY
**Cilt 27: (İng.çev.:Williams, John Alden), The 'Abbasid Revolution A.D. 743-750/A.H. 126-132 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21311&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 28: (İng.çev.:McAuliffe, Jane Dammen ), 'Abbasid Authority Affirmed: The Early Years of al-Mansur A.D. 753-763/A.H. 136-145 [[https://onedrive.live.com/?authkey=!AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E64188 ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 29:(İng.çev.: Kennedy, Hugh ) Al-Mansur and al-Mahdi A.D. 763-786/A.H. 146-169 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21314&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 30: (İng.çev.: Bosworth, C. E.), The 'Abbasid Caliphate in Equilibrium: The Caliphates of Musa al-Hadi and Harun al-Rashid A.D. 785-809/A.H. 169-193 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21317&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 31: (İng.çev.: Fishbein, Michael ), The War between Brothers: The Caliphate of Muhammad al-Amin A.D. 809-813/A.H. 193-198 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21316&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 32: (İng.çev.:Bosworth, C.E.), The Reunification of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphate of al-Ma'mun A.D. 813-833/A.H. 198-218 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21315&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 33: (İng.çev.:Bosworth, C.E.), Storm and Stress along the Northern Frontiers of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphate of al-Mu'tasim A.D. 833-842/A.H. 218-227 [[https://onedrive.live.com/?authkey=!AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B!318&parId=E641880779F3274B!274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 34: (İng.çev.:Kraemer, Joel L. ), Incipient Decline: The Caliphates of al-Wathiq, al-Mutawakkil, and al-Muntasir A.D. 841-863/A.H. 227-248 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21320&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 35:(İng.çev.:Saliba, George ), The Crisis of the 'Abbasid Caliphate: The Caliphates of al-Musta'in and al-Mu'tazz A.D. 862-869/A.H. 248-255 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21319&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 36: (İng.çev.:Waines, David), The Revolt of the Zanj A.D. 869-879/A.H. 255-265 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21321&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 37: (İng.çev.: Fields, Philip M. ), The 'Abbasid Recovery: The War Against the Zanj Ends A.D. 879-893/A.H. 266-279 [[ ]] (Erişim:17.2.2017)
**Cilt 38: (İng.çev.:Rosenthal, Franz), The Return of the Caliphate to Baghdad: The Caliphates of al-Mu'tadid, al-Muktafi and al-Muqtadir A.D. 892-915/A.H. 279-302 [[https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21322&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp ]] (Erişim:17.2.2017)
 
 
{{Moğol istilaları (1206-1294)}}
1.042.347

değişiklik