"Osmanlı İmparatorluğu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
 
=== Osmanlı'da Banka ===
Osmanlı'da ilk para gümüş olarak [[Orhan Gazi]] tarafından bastırılmıştır. [[II. Mehmed|Fatih Sultan Mehmet]] döneminde ise ilk altın para bastırılmıştır. Osmanlı'da banka 19 yüzyıldan sonra veya [[Tanzimat Fermanı]]<nowiki/>ndan sonra ise Osmanlı'da banka sayıları artmıştır.<ref>Necib Asım, a.g.m., s. 430-432; Karslı-zâdeKarslızâde Cemaleddin Efendi, Osmanlı Tarih ve Mü-verrihleriMüverrihleri (Ayîne-i Zürefâ) , İstanbul, 1314, s. 40-43.</ref> İstanbul Bankası 1847’de Osmanlı döneminde kurulan ilk banka olarak faaliyet vermiştir. Osmanlı'nın çiftçiler için kurduğu banka [[Ziraat Bankası]]<nowiki/>dır. Ziraat Bankası 19. yüzyıl<nowiki>'ın ilk yarısında kurulmuştur. Osmanlı'da ilk kağıt para uygulaması ''Kaime''</nowiki> 1840 yılında bastırılmıştır.<ref>Şükrullah, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi , çev. Nihal Atsız, İstanbul,1939; Şükrullah, Behçetüttevârîh , çev. Çitçioğlu N. Atsız, Osmanlı Tarihleri , İstanbul,1947, c. I, s. 39-76. Bu iki neşirde eserin baş tarafı ile eski Türklere ve Osmanlılara ait kı-sımlarınınkısımlarının Türkçeye çevirileri yapılmıştır. Atsız’ın ikinci neşrinde ilk baskıda Türk boy-larıboyları ile ilgili verdiği açıklamalar konulmamıştır; Ayla Demiroğlu, “Behçetü’t-tevârîh”, DİA , c. V, s. 49-50; Farsça metin ve Almanca çevirisi için bkz. Theodor Seif, “Der Absch-nittAbschnitt über die Osmanen in Şükrullah’s Persischer Universal-geschichte”Universalgeschichte”, Mitteillungen zur Osmanischen Geschichte , Wien, 1925, sy. II, s. 63-128.</ref> Daha sonra Tanzimat dönemininindöneminin padişahları [[Abdülaziz]] ve [[II. Abdülhamid|II. Abdülhamid Han]] döneminde bankacılık faaliyetleri hızlanmıştır. [[İkinci Meşrutiyet|II. Meşrutiyet]]<nowiki/>in etkisi ile özellikle 1908 yılından sonra millî bankacılık akımı git gide önemli bir konuma gelmiş ve hız kazanmıştır. [[I. Dünya Savaşı]]’nın etkisi ulusal bankacılığın gelişimini de hızlandırmıştır. 1911-1923 yılları arasında millî sermaye ile kurulan banka sayısı 21 tane olmuştur.<ref>Osman Turan, ''İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler'' , Ankara, 1984; Ni-halNihal Atsız, “Fatih Sultan Mehmed’e Sunulmuş Tarihî Bir Takvim”, İstanbul Enstitüsü Der-gisi Dergisi, İstanbul, 1957, sy. III, s. 17-23; a.mlf., Osmanlı Tarihi’ne Ait Takvimler , İstanbul,1961, c. I; V.L. Menage, “Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı”, Tarih Enstitüsü Dergisi , çev.Salih Özbaran, İstanbul, 1978, sy. 9, s. 230.</ref>
 
== Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler ==
Anonim kullanıcı