Kayra Han: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
(kara han ayrı bir karakter, oğuz han'ın babasıdır)
Etiketler: Mobil değişiklik mobil uygulama değişikliği
 
== Özellikleri ==
[[Tengri|Gök Tengri]]'den sonra Tanrıların en büyüğü ve en önde gelenidir. GökgelenGök Tengri hariç bütün Her şeyin yaratıcısıdır. Mutlak üstünlüğü vardır. Göğün 17. katında oturur. Tengri hariç Diğer bütün Tanrıları da o yaratmıştır. Bu anlamda diğer Tanrıların kendisiyle kıyaslandığında, emirlerini yerine getiren veya verdiği görevleri yineleyen birer melek konumunda olduğu yaklaşımı yanlış olmayacaktır. Ancak İslam öncesi Türk kültüründe melek veya benzeri bir kavram yer almaz. Bu sonuca yalnızca kıyaslama yapılarak ulaşılabilir. Evrenin yazgısını belirler. İyilik yönü ağır basar. Yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dallı bir ağaç (çam veya kayın) dikmiştir. Bu ağaç yerle göğü birbirine bağlayan yaşam ağacı “Uluğ Kayın”dır. İnsanların atası olan dokuz kişi bu ağacın dallarından türemiş ve dokuz boy (dokuz ırk) bu kişilerin soyundan ortaya çıkmıştır.
 
'''Tengere Kayra Han''', [[Altaylılar]]'ın yanı sıra Ostyaklar ve [[Yakutlar]] gibi bazı [[Sibirya]]lı toplumların [[mitoloji]]lerinde yüksek derecede bir tanrı olarak saygı duyulur. [[Yaratılış Destanı (Altay)|Altayların yaratılış efsanesinde]] dünyanın yaratıcısı olarak gösterilir. Kayra Han bu efsanede ayrıca tüm [[Tengricilik|Gök Tengricilik]]te yeraltı aleminin tanrısı olarak tanılan [[Erlik Han]]'a ceza olarak yeraltı aleminin tanrısı olma görevini verir. Bazen babası [[Göktanrı|Gök Tengri]] ile eşdeğer tutulur.
Anonim kullanıcı