"Yusuf Hemedanî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(tarih)
{{ana|Hoca Ahmed Yesevî|Yesevilik|Abdulhalik-ıl Güjdevani|Nakşbendiyye}}
Altmış yıldan fazla, insanlara doğru yolu göstermekle meşgûl oldu. Yüzlerce talebe ondan ders aldı. Abdullâh-î Berkî, Hasan-î Endâkî, [[Ahmed Yesevi|Ahmed Yesevî]] ve [[Abdulhalik-ıl Güjdevani|Abdülhâlik-i Goncdüvânî]] gibi büyük velîler yetiştirdi. Bunlardan [[Ahmed Yesevi]], [[Türkistan]] tarafına göç edip, insanları irşâd ederek büyük hizmetlerde bulundu. Yûsuf-û Hemedânî, bütün dostlarına, talebesi [[Abdulhalik-ıl Güjdevani|Abdülhâlik-i Goncdüvânî]]’ye tâbi olmalarını söyledi. Kendisinden sonra, bu talebesi insanlara doğru yolu gösterdi.
{{Sünni|İmân ve İtîkâd = Tevhîd Peygamberlik / Nebîlik Dört kitap Melekler Kader Kıyamet Mahşer|İslâm'ın beş şartı = Namaz Zekât Oruç Hac (İslam) Cihad|Dört Halife = Ebu Bekir Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebî Tâlib|İslam mezhepleri = Hanefi Maliki Şafi'i Hanbeli Zahiri
 
Eski fıkıh mezhepleri
1.007.147

değişiklik