Eratik bloklar: Revizyonlar arasındaki fark

→‎top: düzeltme AWB ile
(Düzeltme yapıldı.)
(→‎top: düzeltme AWB ile)
Eratik blokların jeologlar(araştırmalar) ve gönümüz için önemi ise;
*Buzullar tarafından taşınmış olmaları ve bu nedenle de tarih öncesi buzul hareketinin yolunu işaretleyen bir dizi gösterge olmalarıdır. Onların litografik kökeni, buz akışı rotasının onaylanmasına izin verecek şekilde ana kayaya kadar izlenebilir.
 
*Buz [[rafting]]iyle taşınabilir olaması buzul barajının başarısız olmasından kaynaklanan buzul sedimantasyonunun [[Missoula Gölü]] gibi buzulsuz göllerde depolanan suları serbest bırakan miktarının belirlenmesine olanak sağlar. Karaya oturan ve daha sonra eriyen, yüklerini düşüren buz tacirleri tarafından açığa çıkan eratikler, geçici Luz Gölü gibi alanlarda geçici sel baskılarında yüksek su işaretlerinin tanımlanmasına izin verir.
 
*Okyanusta eriyen buzdağıyla düşen Erratikler, kayıt tutmadan önceki dönemler için Antarktika ve Arktik bölge buzul hareketlerini izlemek için kullanılabilir. Düşen taşlar olarak da bilinir, bunlar küresel iklim modellerini daha iyi anlamak ve kalibre etmek için okyanus sıcaklıkları ve seviyeleri ile ilişkilendirilebilir.<ref name=Bard2004>{{Cite journal | last = Bard | first = Edouard | authorlink = | title = Effet de serre et glaciations, une perspective historique (Greenhouse effect and ice ages: historical perspective) | journal = Comptes Rendus Geosciences -- External Geophysics, Climate and Environment (Climate) | volume = 336 | issue = 7–8 | pages = 603–638 | publisher = Copyright © 2004 Académie des sciences. Published by Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. | location = | date = June 2004 | url = http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X1D-4CDJBXY-4&_user=2741876&_coverDate=06%2F30%2F2004&_alid=1135693082&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=7240&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=97&_acct=C000058656&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2741876&md5=7a992b859ba25cd8f44392a13c9692fd#aff001| doi = 10.1016/j.crte.2004.02.005 | id = | accessdate = 14 December 2009|bibcode = 2004CRGeo.336..603B }}</ref>
 
1.333.069

düzenleme