"Şefaat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Hristiyanlık]] şefaati genel olarak [[İsa]]'nın ve ktsanmış kişilerin ([[Aziz (Hristiyanlık)|aziz]]ler) insanları günahlarından kurtarabileceği inanışı etrafında şekillenmiştir. Buna göre İsa, inananların [[Tanrı]] önünde günahlarının affedilmesini isteyen<ref>Yuhanna’nın Birinci Mektubu, 2/2</ref> ve tüm insanlık için şefaatte bulunan birisidir.<ref>İbrânîler’e Mektup, 7/25</ref>
 
Hristiyanlar, İsa'ya ve azizlere[[azizl]]ere dua ederek günahların affını isterler.
 
== İslamiyet'te şefaat ==
[[Cahiliye Dönemi]]nde de şefaat [[Arap]] toplumunun inaçlarında görülen bir kavramdı. Araplar [[put]]ların kendilerine Allah katında şefaat edeceklerine inanırlardı. Fakat İslam dini onların bu inancını yıkarak şefaat edebilecek yegane gücün Allah olduğunu bildirmiştir.
 
İslam düşünce tarihinde şefaat sürekli tartışma konusu olan kavramların başında gelmektedir.{{olgu}} Bazı düşünürler bilinen şekliyle reddetmiş, bazıları reddini [[Kuran]]'da ayetle sabit olduğu gerekçesiyle - diğer şefaat ayetlerini görmeksizin - küfür saymış, bazıları da şefaat kavramını sınırlandrmayasınırlandırmaya çalışmıştır.<ref>http://www.academia.edu/10156126/Dr</ref>{{kim}}<div>
 
[[Peygamber Muhammed]]'in şefaati, [[Kıyamet]]in kopup ahiret hayatının başlamasıyla gerçekleşecek bir olaydır. Fakat bazı düşünürler, şefaatin dünya hayatını da kapsayan bir yönü olduğunu kabul ederler.
 
Şefaatin ilk tartışılmaya başladığı dönem, [[Ali bin Ebu Talip|Ali]]'nin [[Hakem Olayı]]'ndaki görüşleri yüzünden ondan ayrılan [[Hariciler]]'in [[itikadi mezhepler]]in doğuşuna sebep olduğu zamana rastlar. Bu dönemde Hariciler büyük günah işleyen müslümanlarınMüslümanların şefaate layık olamıyacağınıolamayacağını ileri sürmüşler, [[Mürcie]] buna karşı çıkmıştır. [[Mutezile]] daha ılıman bir yol izlemiş bu durumdaki bir müslümanın[[Müslüman]]ın halinin tartışmalı olduğunu ve bilinemeyeceğini savunmıştursavunmuştur.
 
Daha sonra gelen [[kelam]] [[alim]]leri de şefaatin hak olduğunu kabul ettikten sonraki meselelerde tartışmış, ama bu tartışmaların imani bir mesele olmadığını belirtmişlerdir.
Anonim kullanıcı