"Liberalizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(iki cümle tercüme)
=== Doğuşu ===
[[Dosya:John Locke.jpg|thumb|200px|[[John Locke]], liberalizmin kurucusu ve babası olarak tanımlanmaktadır.]]
Liberalizmin kökenlerinin ilkİlk çağÇağ'da [[Eski Yunan]] Siyasisiyasi ve İktisadiiktisadi düşüncesindedüşüncesine dek uzandığı düşünülmektedir. İ.Ö. 5. yüzyılda [[sofist]]lerin ( [[Protagoras]], [[Gorgias]], Antiphon, Kallikles, Tharsymachos ve diğerleri) düşünce sistemlerinde liberal düşüncenin izleri görülebilir. Yine [[İlk Çağ]]'da kimi düşünürler yapıtlarıyla onlardan sonraki düşünürler üzerinde etki oluşturmuş ve liberal ideolojinin doğuşuna kaynak yaratmıştır. Örneğin, [[Aristoteles]]'nin ''Politika'' adlı eseri bu konuyla ilişkilendirilir.
 
[[Orta Çağ]]'daysa Hristiyan ve İslam dünyasında bazı liberal düşünürlere rastlanır. Hristiyan dünyasında Saint Thomas d'Aquino ilk kez iktidarın sınırlandırılması ve özgürlüğün korunması yönünde fikirler ortaya atmıştır. Aquino bu anlamda Anayasacılığın, iktidarın sınırlandırılması anlayışının, ilk savunucularından birisi olarak kabul edilebilir. O dönemde Saint Paulus'un ''Bütün iktidar Tanrı'dan gelir'' sözüne karşılık, Saint Thomas, ''Bütün iktidar Tanrı'dan gelir, fakat halkın aracılığıyla kullanılır'' görüşünü savunmuştur. Yine Orta Çağ'da büyük İslam düşünürü [[İbn'i Haldun]] liberalizmin ilk habercilerindendir. [[İbn'i Haldun]]'un ''Mukaddime'' adlı eserinde liberalizmin bazı temel ilkelerine rastlanır.<ref>Liberal doktrinin doğuşu ile ilgili olarak bkz: Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1986, s. 153-226; Yayla, a.g.e., s. 25-135</ref>
Anonim kullanıcı