Kriz: Revizyonlar arasındaki fark

40 bayt kaldırıldı ,  5 yıl önce
düzeltme AWB ile
k (düz.)
(düzeltme AWB ile)
=== İşletme dışı çevre faktörleri ===
* [[Doğal]] faktörler (Deprem, sel, heyelan...)
* [[Ekonomi |Ekonomik]]k faktörler
* [[Teknoloji |Teknolojik]]k faktörler
* Politik ve [[yasal]] faktörler
* [[Toplum |Toplumsal ]]sal faktörler
 
=== İşletme içi çevre faktörleri ===
Yöneticiler oluşabilecek krizler için gerçekleşebilecek pazar baskısını önceden tahmin ederek dikkatlerini yöneltme eğiliminde değillerdir. Gelecek için yapılacak etkili planlamalar oluşabilecek sorunlar üzerinde odaklanma imkanı sağlar ve hareket için bir yapı oluşturur. Kriz yönetiminde önemli nokta, işletmenin krizle karşılaştığı anda yerine getirilmesi gereken faaliyet planlarının varlığıdır. Kriz yönetimi için başvurulan planların hazırlanması bütün krizler için genel olarak benzerdir. Yani temel olarak kriz önlemek için geliştirilen planlamalar benzer aşamalar sonucu hazırlanır. Tutarlı bir yaklaşım potansiyel bir krizin tanımlanması yani risklerin tanımlanması ile başlar. Bu aşamada;
* Oluşacak durumların krize dönüşebilecek bir potansiyeli var mıdır?
 
* Kriz şirkette benzer şekilde yaşandı mı veya aynı sektörde benzer işletmelerde yaşandı mı ve yenileyebilir mi?
 
* Planlanan uygulamalar çıkar grupları tarafından engelleniyor mu?
'''Muhtemel risk alanları tanımlandıktan sonra aşağıdaki sorular sorulabilir;'''
* İşletmenin bir riski krize dönüşmesini engelleyecek politika ve prosedürleri var mıdır?
 
* Krizin bütün yönleriyle ilgilenebilecek planlar oluşturulabildi mi?
 
* Etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için planlar test edildi mi ?
'''''Krizi önlemek için işletmeler ;''''' potansiyel kriz durumlarını listeleyerek krizden korunmak için politikalar tasarlayabilirler. Oluşabilecek her bir krizle ilgili stratejiler ve taktikler belirlenmeye çalışılır ve krizin muhtemel etkileri belirlenir. Örgütsel uygulamalardaki zararın en aza indirilmesi için iletişim kanalları etkili bir şekilde tasarlanır ve planlama çerçevesinde her şey test edilebilir. İşletmenin her bir bölümünde görevli personele ait görüşler alınabilir. Kriz oluşmadan veya oluşum sürecine girildiğinde bu şekilde bir planlama ile muhtemel kriz unsurları doğru bir şekilde tanımlanabilir ve gerekli planlar hazırlanarak krizden avantajlı olarak çıkılabilir.
* Kaynaklar harekete geçmeye yeterli mi?
* Harekete geçmemenin etkisi ne olabilir?
Kriz yönetimi için kriz önleme politikalarının uygulanması düzenli bir temel üzerinde geliştirilen ve denenen olumlu bir yaklaşımdır. Kriz önleme takımının parçalarının hafiflemesi için uygulamaları kontrol etmek üzere denetim oluşturmak zorunludur.
 
=== '''Sonuç''' ===
Kriz durumu ortaya çıktığında genellikle beklenilmeyen bir anda ortaya çıkan ve işletmelerde önemli kayıplara sebep olan bir durum söz konusudur. Genellikle kriz meydana gelmeden önce birtakım işaretlerle kendisini belli edebilmektedir. Yöneticiler bu işaretleri gözardı edebilmekte ve işletmeler krizle karşılaşabilmektedir. Bu açıdan krizi önlemeye yönelik olarak geliştirilen teknikler işletmenin devamlılığını sağlaması açısından önemlidir. İşletmeler kuruluş sürecinden başlayarak sürekli olarak risklerle ve bu risklerin doğru olarak değerlendirilmemesi sonucu ortaya çıkan krizlerle karşı karşıyadır. Kriz dönemine girilmeden önce kriz önlemeye yönelik olarak geliştirilen proaktif teknik ve stratejiler kriz sürecine girilmesini engelleyebileceği gibi aynı zamanda girilebilecek muhtemel bir krizden de güç kazanarak çıkabilmeye imkan verebilir. Doğru kararların alınması ve uygulamaya konulması sayesinde işletme dışında herhangi bir tehdit oluşması halinde krizin doğru yönetimi sayesinde işletme açısından bu durum bir avantaja dönüştürülebilir. İşletmenin üretim yapacağı yerin doğru seçimi, pazar analizinin doğru yapılması, kullanılacak teknolojinin doğru seçimi, uygun beceriye sahip personel seçimi gibi kavramların tamamı aslında krizi önlemeye yönelik potansiyel çalışmalardır. Çünkü deprem, sel gibi doğal felaketler dışında ortaya çıkan krizlerin yönetimle ilgili olduğu söylenebilir. Kriz yönetimi sürecinde yöneticilerin sahip olması gereken yetenekler şu şekilde sıralanabilir;
 
1. Kriz sinyallerini alabilmek.
 
2. Krize hazırlanma ve korunabilmek.
* Tek bir [[sözcü]] tarafından tutarlı açıklamalar yapılması
* Dışarıya doğru [[bilgi]] akışının kesilmemesi sağlanarak gereksiz [[panik]] oluşumunun engellenmesi
* Aşırı [[tepki|tepkiler]]ler verilmemelidir
 
== Kaynakça ==
1.333.069

düzenleme