"Siyavuş Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
* Ak, Mahmud, "Sivayuş Paşa" (2009), ''Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt:37 Sayfa:310-311'' İstanbul:TDV Yayınları. Online:[[http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c37/c370204.pdf]] Erişim tarihi:27.1.2017
* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani C.III say.116-117'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 Online: [[[http://archive.org/details/sicılliosmani01sruoft]]] Erişim tarihi:12.12.2011
* [http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-17141/kronoloji.html Kültür Bakanlığı web sitesi, ''Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi''], Erişim tarihi:12.12.2011
 
34.095

değişiklik