Ana menüyü aç

Değişiklikler

 
Öykü zaman içerisinde ikiye ayrılmıştır; olay hikayesi ve durum hikayesi.
Olay Hikâyesi: Bir olay merkezinde gelişen ve sonuçlanan hikayelerdehikayelerdir. Bu tür metinlerde merak unsuru ön plandadır. Bu türün en önemli örneklerini Fransız yazar Maupassant vermiştir. Bu yüzden olay hikayesihikâyesi, Maupassant tarzı hikaye olarak da adlandırılmaktadır.
Durum Hikâyesi: Olay anlatımına dayanmayan, kişilerin veya hayatın bir kesitinin ele alındığı hikâyelere denir. Bu tür hikâyelerde merak duygusu geri plana itilir ve bir durum veya kişi betimlenir. Durum hikâyesinin en önemli örnekleri, Rus yazar Anton Çehov tarafından verilmiştir. Bu nedenle durum hikâyelerine Çehov tarzı hikaye de denmektedir.
 
=== Türkiye'de hikâye ===
1.033

değişiklik