"Şablon:Sahabe" sayfasının sürümleri arasındaki fark

E-H ve S harfi hariç diğer harfler için sahabe isimleri eklendi. Yakın zamanda maddesi açılmayan sahabelerin maddelerini açmaya çalışacağım.
(Eklenmemiş sahabeleri ekledim. Kaynak: islam Ansiklopedisi)
(E-H ve S harfi hariç diğer harfler için sahabe isimleri eklendi. Yakın zamanda maddesi açılmayan sahabelerin maddelerini açmaya çalışacağım.)
 
|grup1 = '''A'''
|liste1 = [[Abbad bin Bişr]] • [[Abbas bin Abdulmuttalib]] • [[Abbas bin Ubâde]] • [[Abdullah bin Abbas]] • [[Abdullah bin MesudAmr]] • [[Abdullah bin Atîk]] • [[Abdullah bin Cafer]] • [[Abdullah bin Cahş]] • [[Abdullah bin Cübeyr]] • [[Abdullah bin Ebu Bekir]] • [[Abdullah bin Ebu Evfâ]] • [[Abdullah bin Huzeyfe]] • [[Abdullah bin Mahreme]] • [[Abdullah bin Mesud]] • [[Abdullah bin Ömer]] • [[Abdullah bin Revaha]] • [[Abdullah bin Selam]] • [[Abdullah bin Süheyl]] • [[Abdullah bin Übey]] • [[Abdullah bin Ümmü Mektum]] • [[Abdullah bin ZübeyrÜneys]] • [[Abdullah bin HuzeyfeZeyd]] • [[Abdullah bin CaferZübeyr]] • [[Abdullah bin Zülbicâdeyn]] • [[Abdurrahman bin Avf]] • [[Abdullah bin Amr bin Haram]] • [[Abdullah bin Selam]] • [[Abdurrahman bin Ebu Bekir]] • [[Affan bin Ebi'l As]] • [[Akib bin Useyd]] • [[Akil bin Ebu Talib]] • [[Ali bin Ebu Talib]] • [[Amine]] • [[Ammar bin Yasir]] • [[Amr bin Cemuh]] • [[Amr bin el-Âs]] • [[Amr bin İyas]] • [[Amr bin Sabit]] • [[Amr bin Kays]] • [[Amr bin Mutarrif]] • [[Azib bin Haris]]
 
|grup2 = '''B'''
|liste2 = [[Bera bin Azib]] • [[Bera bin Malik]] • [[Berâ bin Ma'rur]] • [[Beşir bin Hasâsiyye]] • [[Beşir bin Sa'ad]] • [[Bilal-i Habeşi|Bilal bin Rabah]] • [[Bilal bin Haris]] • [[Büreyde bin Husayb]] • [[Bişr bin Amr]]
 
|grup3 = '''C'''
|liste3 = [[Câbir bin Abdullah]] • [[Caban el-Kurdi]] • [[Cafer bin Ebu Talib]] • [[Cebbar bin Sahr]] • [[Cerir bin Abdullah]] • [[Cübeyr bin Mut'im]] • [[Cüleybib]] • [[Cüveyriye bintibint Haris]]
 
|grup4 = '''D'''
|liste4 = [[Dihya't-ul Kelbi]] • [[Dimad bin Salebe]] • [[Dirar bin Ezver]]
 
|grup5 = '''E'''
|liste5 = [[Ebu Eyyûb el-Ensarî]] • [[Ebu Bekir]] • [[Ebu Zerr el Gifari|Ebû Zerr el Gifari]] • [[Ebû Dücâne]] • [[Ebû Fükeyhe]] • [[Ebu Hüzeyfe bin Mugire]] • [[Ebu Hureyre]] • [[Ebu Kuhâfe]] • [[Ebu Lübabe]] • [[Ebû Seleme bin Abdülesed]] • [[Ebu Süfyan bin Harb]] • [[Ebu Süfyan bin Haris]] • [[Ebu Talib bin Abdulmuttalib]] • [[Ebu Ubeyde bin Cerrah]] • [[Ebu el-As bin Rabi]] • [[Ebu Derda]] • [[Ebu Hüdeyfe bin Utbe]] • [[Ebu Musa el Eş'ari]] • [[Ebu Said el Hudri]] • [[El Ala bin El Hadramî]] • [[Enes bin Mâlik]] • [[Erkam bin Ebî’l-Erkam]]
 
|grup6 = '''F'''
|liste6 = [[FadılFadl bin Abbas]] • [[Fatıma]] • [[Fatıma bint Esed]] • [[Fatıma bint Hizam]] • [[Fîrûz ed-Deylemî]]
 
|grup7 = '''G'''
 
|grup9 = '''İ'''
|liste9 = [[İbn Ebu Seleme]] • [[İkrime bin Ebu Cehil]] • [[İmran bin Husayn]] • [[İrbad bin Sâriye]] • [[İyas bin Evs]] • [[İyas bin Adiyy]]
|liste9 = [[İbn Ebu Seleme]]
 
|grup10 = '''K'''
|liste10 = [[Ka'b bin Ucre]] • [[Ka'b bin Malik]] • [[Ka'b bin Züheyr]] • [[Katade bin el-Nu'man|Katade]] • [[Kaya bin Amr]] • [[Kays bin Muhallid]] • [[Keyman bin El-maziniyyin]] • [[Kumeyl bin Ziyad]] • [[Kus bin Saide]] • [[Kusem bin Abbas]]
 
|grup11 = '''L'''
|liste11 = [[Lebid bin Rebia]] • [[Leyla bint Ebu Esma]] • [[Leyla bint el-Minhal]] • [[Lübabe bint el-Haris]] • [[Lübeyne]]
 
|grup12 = '''M'''
|liste12 = [[Malik el-Dar]] • [[Malik bin Dinar]] • [[MeymûnMalik el-Kurdibin Eşter]] • [[Malik el-Darbin İyas]] • [[Malik bin EşterNüveyre]] • [[Mâlik bin Nümeyle]] • [[Malik bin NüveyreSinan]] • [[Mâriye el-Kıbtiyye]] • [[Meymûne binti Haris]] • [[Meymûn el-Kurdi ]] • [[Mus'ab bin Umeyr]] • [[Mikdâd bin Amr]] • [[Muaz bin Cebel]] • [[I. Muaviye|Muaviye bin Ebu Süfyan]] • [[Mugire bin Şu'be]] • [[Muhammed bin Ebu Bekir]] • [[Muhammed bin Mesleme]]
 
|grup13 = '''N'''
|liste13 = [[Nevfel bin Abdullah]] • [[Nevfel bin Haris]] • [[Nuaym bin Abdullah]] • [[Nuaym bin Mes'udMesud]] • [[Nuayman bin Amr]] • [[Numan bin Abdullah]] • [[Numan bin Mâlik]] • [[Numan bin Mukarrin]] • [[Nuseybe bint Ka'b]]
 
|grup14 = '''O-Ö'''
 
|grup15 = '''R'''
|liste15 = [[Rebia bin Ümeyye]] • [[Rebia bin el-Haris]] • [[Reyhâne binti Zeyd]] • [[Rifâa bin Amr]]
 
|grup16 = '''S'''
 
|grup17 = '''T'''
|liste17 = [[Talha bin Ubeydullah]] • [[Temîm ed-Dârî]] • [[Tufeyl bin Amr]] • [[Tümadır bint Amr]]
 
|grup18 = '''U'''
|liste18 = [[Ubade bin Samit]] • [[Ubeyy bin Kâb]] • [[Ubeyde bin Haris]] • [[Ukbe bin Amir]] • [[Urve bin Mesud]] • [[Urve bin Zübeyr]] • [[Usame bin Zeyd]] • [[Umeyr bin Vehb]] • [[Umeyr bin Ebi Vakkas]] • [[Utbe bin Gazvan]] • [[Uveym bin Saide]]
 
|grup19 = '''Ü'''
|liste19 = [[Ümame binti Zeynep]] • [[Ümmül-Banin|Fatima bintibint Hizam]] • [[Ümmü Gülsüm bin Ali]] • [[Ümmü Habibe|Ümmü Habibe Remle binti Ebî Süfyan]] • [[Ümmü Haram]] • [[Ümmü Seleme]] • [[Ümmü Şerik]] • [[Ümmü Ubays]] • [[Üseyd bin Hudayr]]
 
|grup20 = '''V'''
|liste20 = [[Vahşi bin Harb]] • [[Vasile bin Eska]] • [[Vehb bin Abdimenaf]] • [[Vehb el-Hayr]] • [[Vehb bin Kabus]] • [[Velid bin Ukbe]] • [[Velid bin Velid]]
 
|grup21 = '''ZY'''
|liste21 = [[Yezid bin Ebu Süfyan]]
|liste21 = [[Zeyd bin Desine]] • [[Zeyd bin Erkam]] • [[Zeyd bin Harise]] • [[Zeyd bin Hattab]] • [[Zeyd bin Sa'ne]] • [[Zeyd bin Suhan]] • [[Zeyd bin Sabit]] • [[Zeyneb binti Cahş]] • [[Zeyneb binti Huzeyme]] • [[Zeyneb bint Ali]] • [[Zinnire er-Rumiyye]] • [[Zübeyr bin Avvam]]
 
|grup22 = '''Z'''
|liste21liste22 = [[Zeyd bin Desine]] • [[Zeyd bin Erkam]] • [[Zeyd bin Harise]] • [[Zeyd bin Hattab]] • [[Zeyd bin Sa'ne]] • [[Zeyd bin Suhan]] • [[Zeyd bin Sabit]] • [[Zeyneb binti Cahş]] • [[Zeyneb binti Huzeyme]] • [[Zeyneb bint Ali]] • [[Zinnire er-Rumiyye]] • [[Zübeyr bin Avvam]]
}}<noinclude>
[[Kategori:İslam dolaşım şablonları]]
198

değişiklik