"Mâtürîdîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
[[Allah]]'ın zât'ına ve fiilerine ait sıfatları vardır ve bu sıfatlar Allah'ın Zât'ının aynı da değildir, gayrı da değildir. Allah'ın sıfatları sonradan yaratılmış da değildir.
 
O'nun Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır, Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gibi el, yüz ve nefs gibi şeyler, keyfiyetsiz sıfatlardır.
 
O'nun eli, kudreti veya nimetidir denilemez. Zira bu takdirde sıfat iptal edilmiş olur. Bu, Kaderiyye ve Mutezile'nin görüşüdür. O'nun elinin, keyfiyetsiz sıfat olması gibi, gazabı ve rızası da keyfiyetsiz sıfatlarından iki sıfattır.
 
Allah, eşyayı bir şeyden yaratmadı. Allah, eşyayı oluşundan Önceönce, ezelde biliyordu. O, eşyayı takdir eden ve oluşturandır.
 
=== Allah'ın başka bir kelime ile ifâdesi ===
Anonim kullanıcı