"Şeriat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Düzenlemeler
k
k (Düzenlemeler)
'''Fıkıh'''ta insan davranışları değişik kategorilere ayrılır ([[Ef'âl-i mükellefîn]]); [[Farz]] (Mutlak zorunluluk ifade eden eylemler ve ibadetler), [[Vacip]] (Gerekli, bir alt derece zorunluluk), [[sünnet]], [[müstehap]] (sevilen işler), [[helal]], [[mekruh]] (çirkin karşılanan; çok çirkin, tahrimen mekruh, az çirkin, tenzihen mekruh) [[haram]] (kesinlikle yasak) gibi.
 
Bu eylemlerin şeriat anlayışında maddi ya da manevi karşılıkları bulunur. Farz, vacip ve sünnet olarak nitelendirilen eylemlerin terki, mekruh ve haram olarak nitelendirilenlerin yapılması cezai (had veya tazir cezaları olarak) karşılık görür. Örneğin, Namaz kılmayanların dövülmesi, hapsedilmesi ve kılmamakta ısrar edenlerin öldürülmesi<ref>http://www.ismailaga.info/yazi/2012/03/30/dinde-zorlama-yoktur-ne-demektir-islamda-zorlama-yok-mudur/</ref><ref>Necati Yeni el, Hüseyin Kayapınar, Sünen-i Ebû Davud Terceme ve şerhi c. 2, s. 112</ref><ref>http://www.fetvameclisi.com/fetva-namaz-kilmayanin-cezasi-21734.html</ref> bu kapsamda ele alınabilir.
 
===Uygulama sahaları===
 
Miras, Avliyye ve Reddiyye konusu: Miras paylaşımı Nisa suresi 11-12 ve 179. ayetlerinde konu edilmiştir. Buna göre erkeklere mirastan kadınlara göre 2 kat hisse verilir. Mirasçıların paylar toplamının paydalar toplamından yüksek olması konusunda [[avliyye]] ve tam tersi durumlarda reddiyye yöntemleri kullanılır.
 
'''Cizye''': Gayrimüslimlerden alınan vergidir.
 
İslam fıkıhçıları ibadetler, cezalar, muamelat gibi hususlarda [[hermafrodit]]lerle ilgili hükümler de ihdas etmişlerdir.<ref name="docs.google.com">https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jnMprDlBGIoJ:eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/348.pdf+&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESjrUoAdakPUqcOF3QtI5SqYnIsuGzLB0CiaH_QM05DEBgldX3BpoxlmshEfbWye0Qd-XfJE0tJQ9lSyYT84LOdZPDb9QlVINJplo3n0WcMRJiqiIj7mhNgtWSbNOiiTmbqoKM83&sig=AHIEtbTuHgiwKoX3hFcYww-QFPUPkyQK5A</ref>
 
1-[[Kısas]]:
Kısas; cana can, göze göz, dişe diş, hüre hür, köleye köle, kadına kadın gibi doğrudan suçu işleyenin işlediği suçun aynısı bir karşı eylem ile cezalandırılması anlamına gelmektedir.<ref>http://tr.wikisource.org/wiki/Bakara_S%C3%BBresi</ref>
 
2-[[Hudud Yasası]] (Had cezaları): [[Zina]], hırsızlık, içki içmek, eşcinsellik, [[kazf]], yol kesme ve [[irtidat]] cezaları.
 
'''Zina''': Kur’an’a göre 100 sopadır. Zina yapan [[cariye]] ise o zaman da bu cezanın yarısı kadar ceza alır.<ref>Nisa Suresi, 25. ayet</ref> Ancak [[hadis]]lere göre bekarlara 100 sopa evlilere ise [[recm]] cezası verilir.<ref>http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0260.htm</ref>,<ref name="ihya.org">http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-1933.html</ref>
 
'''[[Eşcinsellik]]''': KadınlarŞeriat içinhukukunda eveşcinselliğin hapsiölünceye kadar hapis, erkeklere100 isesopa eziyetveya recm şeklinde uygulanırmezheplere göre farklılıklar gösteren tazir cezaları bulunmaktadır.<ref name="docs.google.com"/><ref name="ihya.org"/>(İlgili madde: [[İslam'da eşcinsellik]])
 
'''Hırsızlık''': Hırsızlık eyleminde sağ elden başlayarak, ellerinden bir tanesinin kesilmesi şeklindedir.<ref>http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0260.htm</ref>,<ref name="ihya.org">http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-1933.html</ref>
 
'''İçki içmek''': Kur’an’da cezası belirtilmeyen bir suç<ref>http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/284/2590.pdf</ref> olan içki içmenin cezası [[icma]] yoluyla 80 sopa olarak tayin edilmiştir.
 
'''Yol kesme''': Eylemlerinin çeşidine ve ağırlığına göre sağ el ve sol ayaklarının çapraz olarak kesilmesi, hapsedilme veya sürgün cezaları verilir.
 
'''Cizye''': Gayrimüslimlerden alınan vergidir.
 
'''[[İrtidat]]''': Dinden çıkma, dini terminolojide "küfre girer" şeklinde ifade edilen eylemlerin yapılmasıdır. Fıkıhta [[farz]] veya [[sünnet]] olarak tanımlanan dini emirleri reddeden, hafife alan, alay veya saygısızlık eden, veya "elfaz-ı küfür" denilen sözleri konuşan kişilere uygulanır. Cezası ölümdür.
 
Kısas ve had cezaları [[Kur’an]] ayetleriyle karşılığı belirlenen suçlardır. Diğer suçlar ise ceza miktar, yöntem ve uygulaması hakimin takdirine bırakılan, tazir (toplum içinde azarlamadan sopa atmaya, sürgün, hapis ve idama kadar değişen) cezalarıdır. Tazir cezalarının [[namaz]]ın terki ve [[irtidat]] örneklerinde görülebileceği gibi hafif olması diye bir kural yoktur.
 
'''İslam ceza hukukuna ait örnekler''': Namaz kılmayanların dövülmesi, hapsedilmesi ve kılmamakta ısrar edenlerin öldürülmesi<ref>http://www.ismailaga.info/yazi/2012/03/30/dinde-zorlama-yoktur-ne-demektir-islamda-zorlama-yok-mudur/</ref><ref>Necati Yeni el, Hüseyin Kayapınar, Sünen-i Ebû Davud Terceme ve şerhi c. 2, s. 112</ref><ref>http://www.fetvameclisi.com/fetva-namaz-kilmayanin-cezasi-21734.html</ref>, [[kısas]] (Göze göz, cana can gibi) hükümleri <ref>http://tr.wikisource.org/wiki/Bakara_S%C3%BBresi</ref>, hırsızlık yapanların elinin kesilmesi, zina suçu işleyenlere 100 sopa veya [[recm]] cezalarının verilmesi.<ref>http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0260.htm</ref>,<ref name="ihya.org">http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-1933.html</ref> Şeriat hukukunda eşcinselliğin ölünceye kadar hapis, 100 sopa veya recm şeklinde mezheplere göre farklılıklar gösteren cezaları bulunmaktadır.<ref name="docs.google.com"/><ref name="ihya.org"/>
 
== Eleştiriler ==
679

değişiklik