"Serasker" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Gerekçe:tarihler faklı, o (pargalının üstlendiği) serasker ile burada anlatılan seraskerlik farklı)
[[Osmanlı Devleti]]'nde 1826-1908 yılları arasında kullanılan ve bugünkü [[MilliMillî Savunma Bakanlığı]] ve [[Genelkurmay Başkanlığı]] görevine denk düşen unvan.
 
"Baş" anlamındaki Farsça sözcük "ser" ile, Arapça "asker" sözcüklerinin bileştirilmesinden oluşturulan bu sözcük, "askerlerin başı, başasker" anlamına gelmektedir.
[[Yeniçeri Ocağı]]'nın [[1826]] yılında [[II. Mahmud]] tarafından [[Vaka-i Hayriye|ortadan kaldırılmasından]] sonra anılan padişah tarafından '''seraskerlik''' unvanının ihdas edilmesine karar verilmiş ve 15 Haziran 1826 tarihinde Rusçuklu [[Ağa Hüseyin Paşa]] ilk serasker olarak [[Bakanlar Kurulu]]'na dahil olmuştur.
 
Bu bakan protokolde [[sadrazam]] ve [[şeyhülislam]]dan sonra üçüncü sırada geliyordu. Görev sahasına bugünkü [[MilliMillî Savunma Bakanlığı]], [[Genelkurmay Başkanlığı]], [[Kara Kuvvetleri Komutanlığı]] ve askeri okullar girmekteydi. Deniz kuvvetleri ile başta topçu ve istihkam imalathaneleri olmak üzere askeri fabrikalar ise bu bakanlığın görev alanına dahil değildi.<ref>Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.1009 </ref>
 
Çoğu [[müşir]] (mareşal), bazıları ise [[vezir]] rütbesine sahip olan toplam 58 serasker Osmanlı Devleti'nin kabinesinde görev almışlardır. 5 Eylül 1891'den 23 Temmuz 1908'e dek seraskerlik görevini yürüten [[Mehmed Rıza Paşa]] son serasker olmuş, aynı tarihte [[Meşrutiyetin İlanı]]nı müteakip [[Harbiye Nazırlığı|Harbiye Nezareti]] makamının oluşturulmasıyla seraskerlik de tarihe karışmıştır.
* [[Mehmed Namık Paşa]] (1861)
* [[Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa]] (1861-1863)
* [[Mehmed Raşid Paşa (1805-1875)|Mehmed Raşid Paşa)]] (1863)
* [[Keçecizade Fuat Paşa]] (1863)
* [[İbrahim Halil Paşa]] (1863)
* [[Hüseyin Avni Paşa]] (1873-1874)
* [[Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa]] (1874-1875)
* [[Gürcü Ali Saib Paşa]] (1875)
* [[Hüseyin Avni Paşa]] (1875)
* [[Hasan Rıza Paşa]] (1875-1876)
* [[LofçalıDerviş İbrahim Derviş Paşa]] (1876)
* [[Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa]] (1876)
* [[Hüseyin Avni Paşa]] (1876)
* [[Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa]] (1876)
* [[Bursalı Mehmed Redif Paşa]] (1876-1877)
* [[Damat Mahmud Celaleddin Paşa (1836-1884)|Mahmud Celaleddin Paşa]] (1877)
* [[Mehmed Rauf Paşa]] (1877-1878)
* [[Hüseyin Hüsnü Paşa (1839-1896)|Hüseyin Hüsnü Paşa]] (1881)
* [[Gazi Osman Paşa]] (1881-1885)
* [[Gürcü Ali Saib Paşa]] (1885-1891)
* [[Gazi Osman Paşa]] (1891)
* [[Mehmed Rıza Paşa]] (1891-1908)
Anonim kullanıcı