Ana menüyü aç

Değişiklikler

Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik
*Ciltte yanıcı bir his uyandırırlar.
*Fenolftalein damlatıldığında renk değiştirmezler
*Asitlerin pH derecesi 7'den büyüktürküçüktür
*Suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler
*Metil oranj'ın rengini kırmızıya çevirirler
1.132

değişiklik