"Uluslararası Standart Kitap Numarası" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme
(→‎Dış bağlantılar: düzeltme AWB ile)
(düzenleme)
'''ISBN''', ([[İngilizce]]: ''International Standard Book Number - ''), [[Türkçe'']]: Uluslararası Standart Kitap Numarası anlamına gelir.<br/> [[1970]] yılından önce basılan kitaplarda bu [[bilgi]] bulunmaz.
 
== ISBN Nedir? ==
* ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. Bu numara beş grup ve 13 haneden oluşur. Birinci grup 978 EAN kodu olarak ISBN'e eklenmiştir ve ISBN'in bir parçası olmuştur. İkinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, üçüncü grup yayımcıyı, dördüncü grup materyale ait sıra numarasını belirler. Beşinci grup da ISBN’ nin doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.
 
Örneğin;Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün 2007 yılında yayınladığı "Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı" adlı yayının ISBN'i 978-975-17-3298-9 dur. 978 ISBN ön kodu, 975 Türkiye temsil etmekte, 17 Kültür ve Turizim Bakanlığı'nın ön sayısı, 3298 Bakanlığın yayın numarasını gösterir ve 9 denetim numarasıdır.
 
== Nelere Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilmez? ==
* ISBN alınan yayının bibliyografik bilgilerinde bir değişiklik varsa, kayıtların düzeltilebilmesi için Ajansa bildirilir.
* Birden fazla ciltten oluşan yayınlarda her cilde verilen ISBN yanında bütün ciltlerde ortak kullanılmak üzere bir de takım numarası verilir.
''Örneğin; ''Sefiller'', ISBN 975-6856-00-9 (tk. no), ISBN 975-6856-01-7 (1.c.)
 
ISBN 975-6856-00-9 (tk. no)
 
ISBN 975-6856-01-7 (1.c.)''
 
* Birden fazla yayından oluşan setler için (ayrı ayrı satılmayacağı kesinse) tek bir ISBN alınır ve set içerisindeki her yayına aynı numara basılır.
* Üniversitelere bağlı birimlerle Bakanlıklara bağlı alt birimler bağlı bulundukları birimin yayımcı ön sayısını kullanırlar. Üniversitelere bağlı alt birimler ISBN almak istediklerinde, “Materyale Ait Bilgiler Formu”nu üniversitelerin yayın kurulu ya da kütüphane dokümantasyon birimlerince onaylatarak, kurum kaşesi, yetkilisinin adı soyadı ve imzası ile Ajansa gönderir.
* Birlikler, odalar, holdingler vb. bağlı oldukları üst birimin yayımcı ön sayısı üzerinden numara alır.
Mesela ''Örneğin; [[Makine Mühendisleri Odası]], [[Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği]] gibi'' gibi
 
* Alındığı halde basılmayan ya da yanlış basılan ISBN’nin hiçbir geçerliliği yoktur. Bu gibi durumlarda Ajans bilgilendirilir.
* Fiyat değişiklikleri yeni bir ISBN alınmasını gerektirmez.
 
==Kaynak==
Kaynak: [http://kygm1.kulturturizm.gov.tr/isbn_kitap.html Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü]
{{Kaynakça}}
Kaynak: *[http://kygm1.kulturturizm.gov.tr/isbn_kitap.html Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü]
 
== Dış bağlantılar ==
2.251

değişiklik