"Mehmet Fuad Köprülü" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
 
== Yaşamı ==
Fuad Köprülü 4 Aralık 1890’da [[İstanbul]]’da doğdu. Sadrazam [[Köprülü Mehmet Paşa]]’nın soyundan gelmektedir. Edebiyat vetybvfhdsfs tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı.
 
1909’da [[Fecr-i Ati]] topluluğuna katıldı. Şiirlerini 1913’e kadar Mehasin ve Servet-i Fünun dergilerinde yayımladı. Bu yıllarda “Milli Edebiyat” ve “Yeni Lisan” akımlarına karşıydı. 1910’dan sonra İstanbul’un çeşitli okullarında [[Türkçe]] ve edebiyat okuttu, liselerin edebiyat programını düzenledi. [[Ziya Gökalp]] çevresine girdikten sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi; Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar indi, ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceledi. 1913’te, Halit Ziya Uşaklıgil’den boşalan İstanbul Darülfünunu Türk edebiyatı tarihi müderrisliğine getirildi. Aynı yıl Bilgi dergisinde Türk edebiyatının hangi yöntemle incelenmesi gerektiğini tartışan “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adlı yazısı çıktı.
Anonim kullanıcı