"Atabetü'l-Hakayık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği Süzgeç 57
''😂'Atabetü'l-Hakayık''😂', [[Edip Ahmet Yükneki]]'nin 12. yüzyılda, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, [[hadis]] ve [[Arapça]] beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. 😂[[Hakaniye lehçesi]] ile yazılmıştır. Eserin😂Eserin adı günümüzde "''Hakikatlerin Eşiği''" şeklinde aktarılabilir.
 
Modern zamanda ilk bilindiğinde "Hibetü'l-Hakayık" veya "Aybetü'l-Akayık" olarak, yanlış bir şekilde isimlendirilmiştir. Eserde😂Eserde dünyayı, Allah'ı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.😂
 
Nazım😂Nazım birimi beyit ve dörtlüklerden oluşan bu eserini şair, [[Yusuf Has Hacib]]'in [[Kutadgu Bilig]]’i gibi [[aruz]] vezniyle ve Kaşgar Türkçesi ile yazmıştıryazmıştır😂. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Eserin Kaşgar şivesiyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması [[İstanbul]]'da [[Ayasofya Kütüphanesi]]'nde bulunmaktadır.
 
==Özellikleri==
Anonim kullanıcı