"Bâtınîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Terim]] ilk defa İranlı [[Gazali]] gibi Sünni otoriteler tarafından bu görüşleri benimseyen kişilere yönelik suçlayıcı bir anlam yüklenerek de kullanılmaktadır. Tarihte en iyi bilinen örnekleri [[İsmaili]]lerdir. Al kirmani ve ''[[İmâmet (İsmâilî-Pamir Alevîliği i'tikadı)]]'' kurucusu olan ''[[Muin’ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev]] '' gibi [[Fatımi]]-[[İsmâilî]] yazarların bunun aksini savunmalarına rağmen, Gazali ve diğer bir kısım Sünni otoritelere göre bu guruplar dini metinlerin, ibadet ve kuralların [[Zahirilik|Zahiri]] (dış) anlamlarını reddetmektedirler. [[Selefi]] otorite başı [[İbni Teymiyye]] bazı [[Şiî]] gurupları, [[Sûfi]] ve [[İbn-i Rüşd]] gibi filozofları Batıniyye şeklinde olarak vasıflandırmıştır.
 
Bâtınîlik sadece bir akım ya da gurup değildir. Tarihte ve günümüzde derin etkileri olan bir [[düşünce]] [[sistemsistemi]]idirdir. Örneğin Kur'anda geçen salat, secde, rüku veya abdest gibi kavramlar [[Sünnilik|Sünni]] gelenekte şekil, kapsam, miktar gibi ayrıntılı emirler gibi algılanır ve ele alınırken [[Alevi]]'lerin [[cem]] törenlerinde aynı kavramlar [[Sembolizm|sembol]]ik olarak, şekle ve miktara bağlı olmadan, manevi anlamlarıyla temsil edilirler.
 
{{ayrıca bakınız|Bâtın|İslâm|Tarikât|Sûfilik|Alevîlik|Hurûfî-Bektâşî inancı|Ezoterizm|Ghulat-i Şîʿa}}
Anonim kullanıcı