"Mehdi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
Şeyh Abdülfettah Ebu Gudde de, İsa’nın yeryüzüne inip Deccal'i öldüreceğine dair rivayetlerin [[tevatür]] derecesini bulduğunu belirtmektedir. Hadis alimi Kettani'nin de ''Nazmü’l-Mütenasır'' adlı eserinde İsa’nın inişinin kitap, sünnet ve icma-ı ümmet ile sabit olduğunu, ve bu husustaki hadislerin, ayrıca Deccal ve Mehdi hakkındaki hadislerin de [[mütevatir]] olduklarını savunmaktadır. Tefsir alimi İbn-ü Atiyye el Gırnadi el Endülüsi'nin ''El Bahru’l Muhit'' adlı tefsirinde ise ''İsa’nın diri olduğu, ahir zamanda ineceği hususunda ümmetin ortak görüşünün bulunduğu ve bu konudaki hadislerin mütevatir olduğu,'' ifade edilmektedir.
 
* SEYYİD MEHMET GÜVEN bir rüyasında mehdi'nin 2019 yılında geleceğini iddia etmiştir <ref>https://www.youtube.com/watch?v=ozhMtmwTWxQ</ref>
 
== Ayrıca bakınız ==
Anonim kullanıcı