"Atabetü'l-Hakayık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Gerekçe:)
Modern zamanda ilk bilindiğinde "Hibetü'l-Hakayık" veya "Aybetü'l-Akayık" olarak, yanlış bir şekilde isimlendirilmiştir. Eserde dünyayı, Allah'ı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.
 
Nazım birimi beyit ve dörtlüklerden oluşan bu eserini şair, [[Yusuf Has Hacib]]'in [[Kutadgu Bilig]]’i gibi [[aruz]] vezniyle ve Kaşgar Türkçesi ile yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Eserin Kaşgar şivesiyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması [[İstanbul]]'da [[Ayasofya Kütüphanesi]]'nde bulunmaktadır. :3
 
==Özellikleri==
Anonim kullanıcı