"Simülasyon" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(88.235.223.143 tarafından yapılan 17651299 sayılı değişiklik geri alınıyor.)
 
"Simülasyon" terimi, "benzer" anlamındaki ''similis'' kökünden gelen, bir şeyin benzerini (taklidini) yapmak demek olan ve 14. yüzyıldan beri [[Latince]]'de kullanılan ''simulare'' sözcüğünden türetilmiştir. Bu terim ancak 20. yüzyılda teknik bir anlam kazanmıştır. Günümüzde, Batı dillerinde teknik olan ve olmayan anlamları ile kullanılmakta ve yerine göre hangi anlama geldiği anlaşılmaktadır.
Simülasyon gerçek dünya içerisindeki bir işlemin veya sistemin zamana bağlı taklitidir. Simülasyon davranışı ilk olarak bir model geliştirlmesini gerekli kılar; bu model seçilmiş fiziksel veya somut sistem ya da sürecin anahtar karakteristik özelliklerini veya davranış/fonksiyonlarını temsil eder. Model sistemin kendisini temsil ederken, diğer taraftan simülasyon sistemin zamana bağlı çalışmasını temsil eder.<br />
{{Çeviri yeri|simülation|English|En}}<br />
'''== SİMÜLASYON =='''<br />
 
Simülasyon perfomans optimizasyonu için teknolojinin simülasyonu, güvenlik mühendisliği, test, eğitim, öğretim, ve video oyunları gibi bir çok bağlamda kullanılır. Çoğu zaman simülasyon modelleri çalışmak için bilgisayar deneyleri kullanılır. Simülasyon ayrıca bilimsel modelleme ile doğal sistem veya insan sistemlerinin çalışmalarına derinlemesine bakış için de kullanılır. Simülasyon alternatif durumların ve hareket tarzlarının nihai gerçek etkilerini göstermek için kullanılabilir. Simülasyon ayrıca gerçek sistemin erişemediği veya tehlikeli, uygulamanın kabul edilmediği veya dizayn edilmiş ancak henüz üretilmemiş yada basitçe ortada olmayan sistemlerin uygulanamadığı zamanlarda da kullanılır. Simülasyondaki temel hususlar, önemli özelliklerin ve davranışların seçimi hakkında geçerli kaynak bilgilerinin edinilmesini, simülasyonda yakınlaştırma ve varsayımların basitleştirilmesinin kullanımı ve simülasyon sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliğini içerir. Model doğrulaması ve geçerliliği için prosedürler ve protokoller
simülasyon teknolojisinde veya uygulamasında, özellikle bilgisayar simülasyonu alanında, akademik çalışma, arıtma, araştırma ve geliştirme alanlarında devam eden bir branştır. <br />
 
'''=== Sınıflandırma ve Terminoloji ==='''<br />
 
Tarihsel olarak simülasyon daha çok bağımsız bir şekilde gelişen alanlarda kullanılmıştır,
Ancak sistem teorisi ve sibernetik ile ilgili 20. yüzyıl araştırmaları, bu alanlardaki bilgisayarların kullanımıyla birlikte bir takım birleşmeye ve konseptin daha sistematik bir görünümüne kavuşmasına yol açmıştır.
 
Fiziksel simülasyon, gerçek nesne için fiziksel nesnelerin yerini aldığı simülasyonu ifade eder (Bazı çevreler bu terimi, seçilen bilgisayar fizyolojisi yasalarını modelleyen bilgisayar simülasyonları için kullanır ancak bu makale o şekilde kullanmaz). Bu fiziksel nesneler çoğu zaman gerçek nesneler veya sistemden daha küçük veya ucuz olduğu için seçilir.
 
İnteraktif simülasyon özel bir çeşit fiziksel simülasyondur ve genellikle uçuş simülatöründe veya sürüş simülatöründe insan operatörlerini içeren fiziksel simülasyonların bulunduğu döngü simülasyonunda bir insan olarak anılır.
 
Simülasyon Doğruluğu bir simülasyonun hassasiyetini ve gerçeğini ne kadar yakın taklit ettiğini açıklamak için kullanılır. Doğruluk genel olarak 3 katagoriden 1’i olarak sınıflandırılır: düşük,orta ve yüksek. Doğruluk seviyelerinin spesifik açıklamaları yorumlanmaya tabidir, ancak aşağıdaki genellemeler yapılabilir;
 
• Düşük – Bir sistemin girdileri kabul etmesi ve çıktılar vermesi için gerekli minimum simülasyon
 
• Orta - Uyaranlara sınırlı doğrulukla otomatik olarak yanıt veren simülasyon
 
• Yüksek – Neredeyse gerçek sistem ile ayırt edilemeyecek veya çok yakın simülasyon
 
Arıza analizinde simülasyon, teçhizat arızasının nedenini belirlemek için çevre/koşulları yarattığımız simülasyon anlamına gelir.<br />
 
=== '''Bilgisayar Simülasyonu''' ===<br /><br />
Bir bilgisayar simülasyonu (veya "sim"), gerçek hayatta veya varsayımsal bir durumu bir bilgisayarda modellemeye yönelik bir girişimdir; böylece sistemin nasıl çalıştığı görmek için incelenebilir. Simülasyondaki elementleri değiştirerek , sistemin davranışları hakkında tahminler yapılabilir. İncelenen sistemin davranışlarını açıkça araştırmak için bir araçtır.
 
Bilgisayar simülasyonu, fizik, kimya ve biyoloji gibi doğal sistemler ile ekonomi ve sosyal bilimler (örneğin Hesaplamalı Sosyoloji) gibi insan sistemlerinin modellenmesi için, ayrıca bu sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan mühendislik çalışmalarının da kullanışlı bir parçası olmuştur. Simülasyon için bilgisayar kullanımına bir güzel örnek network trafik simülasyonu alanında bulunabilir. Böyle simülasyonlarda, model davranışı çevre için varsayılan başlangıç paremetre gruplarına bağlı olarak her bir simülasyonu değiştirecektir.
Geleneksel olarak, sistemlerin biçimsel modellenmesi, paremetre gruplarından veya başlangıç şartlarından tahminler yaparak analitik çözümler bulmaya çalışan matemetiksel modelleme yoluyla yapılmıştır. Bilgisayar simülasyonu, basit kapalı form analitik çözümlerin mümkün olmadığı modelleme sistemlerine ek veya ikame olarak sıklıkla kullanılır. Bir çok farklı tipte bilgisayar simülasyonları vardır, bunların hepsinin paylaştığı ortak özellik, bir model için olası tüm evrelerin numaralandırılması yasaklayıcı veya imkânsız olmasıdır.
 
Bilgisayar destekli simülasyon modellemesi için neredeyse tüm modellemeyi neredeyse zahmetsiz kılan bir kaç program paketi bulunmaktadır (örneğin Monte Carlo simülasyon, Stochastic modelleme, Multimethod modelleme).
“Bilgisayar Simülasyon” teriminin modern kullanımı, neredeyse tüm bilgisayar tabanlı modelleme temsilini kapsayabilir.<br />
 
'''== Bilgisayar bilimi =='''<br />
Bilgisayar biliminde, simülasyon bazı özel anlamlara sahiptir: Alan Turing, bir evrensel makinanın durum geçişlerini, girdilerini ve söz konusu ayrık-geçiş makinasının çıktılarını tanımlayan bir durum geçiş tablosunu çalıştırırken (modern terminolojide bir bilgisayar bir programı çalıştırdığında) ne olacağını belirtmek için "simülasyon" terimini kullandı. Bilgisayar söz konusu makineyi simüle eder. Buna göre, teorik bilgisayar bilimlerinde simülasyon terimi, işletimsel semantik (anlambilim) çalışmada yararlı olan durum geçiş sistemleri arasındaki bir ilişkidir.
 
Daha az teorik olarak, bilgisayar simülasyonunun ilginç bir uygulaması bilgisayarları kullanarak bilgisayarı simüle etmektir. Bilgisayar mimarisinde genellikle emülatör olarak adlandırılan bir tip simülatörü, kullanımı uygun olmayan bazı bilgisayarlarda (örneğin henüz üretilmemiş yeni dizayn edilmiş veya kullanım durmuş demode bir bilgisayar) veya sıkı kontrollü bir test ortamında bir programı çalıştırmak için kullanılır. Örneğin simülatörler, bir mikro program veya bazen ticari bir uygulamadaki hatayı, program hedef bilgisayara indirilmeden önce ayıklamak için kullanılmıştır. Bilgisayarın çalışması simüle edildiğinden bilgisayarın çalışması ile ilgili tüm bilgiler doğrudan programcı tarafından kullanılabilir ve simülasyonun hızı ve yürütümü isteğe bağlı olarak değişebilir.
 
Simülatörler ayrıca, hata ağaçlarını yorumlamak veya VLSI mantık tasarımlarını inşa edilmeden önce test etmek için kullanılabilir. Sembolik simülasyon, bilinmeyen değerleri belirlemek için değişkenleri kullanır.
 
Optimizasyon alanında, kontrol stratejilerini optimize etmek için fiziksel süreçlerin simülasyonları evrimsel hesaplama ile birlikte sıklıkla kullanılır.
 
Bir araç olarak kullanılan benzetim, günümüzde mevcut olan ve ileride mevcut olabilecek işlemler hakkında objektif bilgiler sağlar. Taklit edilen gerçek bir olay, genelde [[bilgisayar]] yardımıyla [[modelleme|modellenmektedir]]. Örneğin bir [[uçuş simülatörü]], uçuşun bazı kurallarının bilgisayar üzerinde öğretilmesi amacıyla kullanılan bir benzetim modelidir. Pilotun kokpitte göreceği ekranın bir benzerini bilgisayar ekranında görmesi ve uçuşu kontrol etme işlemlerini gerçekten uçaktaymış gibi yapması bir benzetim olayıdır. Ayrıca [[sinyal]]izasyon sisteminde, [[trafik ışıkları]]nın planlanmasında, hizmet ve üretim sektöründe kuyrukların ve birikimlerin planlamasında kullanılan bir matematik modelleme yöntemi olarak yerini almıştır.
2

değişiklik