"Atabetü'l-Hakayık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Yazım Hatası düzeltildi
(Gerekçe:)
(Yazım Hatası düzeltildi)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
'''Atabetü'l-Hakayık''', [[Edip Ahmet Yükneki]]'nin 12. yüzyılda, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, [[hadis]] ve [[Arapça]] beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. [[Hakaniye lehçesi]] ile yazılmıştır. Eserin adı günümüzde "''Hakikatlerin Eşiği''" şeklinde aktarılabilir.
 
Modern zamanda ilk bilindiğinde "Hibetü'l-Hakayık" veya "Aybetü'l-Akayık" olarak, yanlış bir şekilde isimlendirilmiştir. Eserde dünyayı, AllahTanr'ı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.
 
Nazım birimi beyit ve dörtlüklerden oluşan bu eserini şair, [[Yusuf Has Hacib]]'in [[Kutadgu Bilig]]’i gibi [[aruz]] vezniyle ve Kaşgar Türkçesi ile yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Eserin Kaşgar şivesiyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması [[İstanbul]]'da [[Ayasofya Kütüphanesi]]'nde bulunmaktadır.
Anonim kullanıcı