"Monoteizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik
Etiketler: Mobil değişiklik mobil uygulama değişikliği
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
[[Monizm]], [[panenteizm]], [[henoteizm]], [[panteizm]], öz monoteizm, üçleme monoteizm gibi yaklaşımlar tek tanrıcılıkla bağlantılıdır.
 
== Ayrıntılı tanımlar ==
== kalk. gvhhb
,a* [[Deizm]], mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dini bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden Tanrı inancıdır.
l* felsefede[[Henoteizm]], gdin ve felsefede,sjnMax Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar.
l.
j ilkesini esas alan, bu sebel.ple vahiy ve esine l
l
tüm dinlerl
reddeden Tanrıkkml
, inancıdı.slr.#
* [[Henoteizm]], din vj mex
l felsefede, g ,sjnMax Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar.
* [[Monizm]], her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde veya enerjiden olduğunu iddia eden görüştür.
* [[Panenteizm]], ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve evrene aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu görüşüdür.
* Üçleme monoteizm, Hristiyanlıktaki teslis inancına dayalı tektanrı anlayışıdır.
 
== DinllerdeDinlerde tektanrıcılık==
=== Atenizm===
{{ana madde|Atenizm}}
Antik Mısır'da MÖ 14. yüzyılda Firavun IV. Amenhotep'in döneminde, onun tarafınca ortaya çıkarılmış tek tanrılı bir dindir.
===İbrahimi dinler===jn l
 
===== Yahudilik=====
{{Başlık genişlet}}
 
====lj s. &#= Hristiyanlık=====
{{ana madde|Hristiyanlık}}
{{Başlık genişlet}}
 
Hristiyanlık inancına göre Tanrı vardır. Bazı mezheplere göre İsa onun oğlu bazı mezheplere göre ise İsa hem Tanrı'nın oğlu hem de Tanrı'nın bizzat kendisidir.
ise İsa hem Tanrı'nın oğlu hem de Tanrı'nın bizzat kendisidl,ir.
 
===== İslam=====
İslam inancına göre Tanrı birdir ve tektir. Bu inanca tevhid inancı denir. Birden çok tanrılara tapınmak İslam'a göre şirk, yani Tanrı'ya ortaklar üretmektir.
 
l===@#=k/= pBahailik=====
{{Ana madde|Bahailik}}
{{Başlık genişlet}}