"Monoteizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik)
Etiketler: Mobil değişiklik mobil uygulama değişikliği
[[Monizm]], [[panenteizm]], [[henoteizm]], [[panteizm]], öz monoteizm, üçleme monoteizm gibi yaklaşımlar tek tanrıcılıkla bağlantılıdır.
 
== kalk. gvhhb
== Ayrıntılı tanımlar ==
* [[Deizm],a], mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dini bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden Tanrı inancıdır.
l.
* [[Henoteizm]], din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar.
j ilkesini esas alan, bu sebel.ple vahiy ve esine l
l
tüm dinlerl
reddeden Tanrıkkml
, inancıdı.slr.#
* [[Henoteizm]], din vj mex
* l [[Henoteizm]]felsefede, ding ve felsefede, MaxsjnMax Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar.
* [[Monizm]], her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde veya enerjiden olduğunu iddia eden görüştür.
* [[Panenteizm]], ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve evrene aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu görüşüdür.
Anonim kullanıcı