"Doğruluk (felsefe)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

95.1.206.68 tarafından yapılan 17700932 sayılı değişiklik geri alınıyor.
(Adimi yazdim)
Etiketler: Görsel Düzenleyici Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
(95.1.206.68 tarafından yapılan 17700932 sayılı değişiklik geri alınıyor.)
''Epistemelojik'' olarak doğruluk, bilgi etkinliğinin temel bir kavramıdır ve bilgiyi bilgi olmayan biçimlerden ayırmak üzere kullanılır. Doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olan bilgi düzleminde ele alınır. Doğruluk, doğrulanabilir bilginin kuramsal ifadesidir. Buna göre doğruluk varolana dair bildirimde bulunan özneyle birlikte mümkündür. Özne-nesne ilişkisi bağlamında yer alan ve öznenin nesneyi bilişinin niteligini belirten bir kategoridir. ''Ontolojik'' doğruluk kavramı ise, doğruluğu varlığın özüyle özdeş olma hali olarak ele almak anlamına gelir. Burada bilginin doğruluğunun bir özne-nesne ilişkisi sorunu değil ''varlığın özüyle'' ilgili oldugu varsayılır.
 
Doğruluğun bir ''uygunluk'' hali mi, bir ''tutarlılık'' konusu mu, yoksa bir ''uzlaşım'' sorunu mu olduğu üzerine önemli kuramsal tartışmalar Platon’dan beri süregelmektedir, ve [[postmodern durum]] içinde bu tartışmalar yön değiştirmiş ve yeni bir boyut kazanmıştır. Genel geçer bir tanımın ötesinde, [[Felsefe tarihi]] içinde epistemelojik alandaki gelişmenin ayrıntılı bir dokümantasyonu ortaya konulmaksızın yeterli bir ''doğruluk'' ya da ''hâkikat'' tanımına ulaşmak olanaklı değildir.DİLAN OZCELİK 11-D
 
=== Ayrıca bakınız ===
Anonim kullanıcı