Ana menüyü aç

Değişiklikler

düzeltme AWB ile
'''Kavram''', [[nesne]]lerin ya da [[olay|olayların]]ların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak [[ad]] altında toplayan genel [[tasarım]]dır.<ref>[[Türk Dil Kurumu]] Sözlüğü</ref> Kavramlar, [[soyut]]tur ve gerçek dünyada yoktur. Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs gruplandırmak için kullanılan bir sınıflamadır. ''Kavram yanılgıları'' ise daha çok kişisel deneyimler sonucu oluşmuş, [[bilim]]sel gerçeklere ve düşüncelere aykırı, anlamlı öğrenmeyi engelleyici bilgilerdir.
 
Kavram klasik mantıkta oldukça önemlidir. Kavramlar dille ifade edilirse buna [[terim]] adı verilir. Başka bir deyişle kavramlar nesnelerin soyut tasavvurları iken, bu tasavvurların dildeki karşılıkları ise terim olarak adlandırılır. Kavramlar işaretlerle ifade edilir. Bu işaretler sözlü veya sözsüz olabilirler. Bu işaretleri islam mantıkçıları "delalet" adıyla nitelemişler ve delaletleri ''tabii'', ''akli'' ve ''vaazi'' delaletler olarak üç gruba ayırmışlardır. Her bir grup da sözlü veya sözsüz işaretler taşıyabilir ve böylece delaletler 6 gruba ayrılmış olur. İşte mantığı ilgilendiren sadece sözlü olan delaletlerdir.<ref name="Öner198617">{{Harvnb|Öner|1986|p=17}}</ref>
 
=== Tek tek ele alındıklarında ===
'''''Tümel, tekil ve tikel kavramlar:''''' Eğer bir kavram bir sınıfın tümüne işaret ediyorsa ''tümel'', sadece bir elemanına işaret ediyorsa ''tekil'' kavram adı verilir. Örneğin şehir kavramı ''tümel'' iken, İstanbul ''tekil''dir. Kavramlar tek başlarına ele alındıkları zaman ''tümel'' ya da ''tekil'' olabilirler. Ancak, eğer kavramlar bir önermede kullanılırsa ''tümel'' ve ''tekil'' olabildiği gibi ''tikel'' de olabilirler. Tikel kavramlar bir sınıfın bir kısmına işaret eder. Örneğin ''bazı insanlar'' veya ''bazı şehirler'' ''tikel'' kavramlardır.<ref name="Öner198618">{{Harvnb|Öner|1986|p=18}}</ref>
 
'''''Soyut ve somut kavramlar:''''' Kavram bir cisme veya varlığa işaret ediyorsa ''somut''tur. Örneğin taş, insan, beyaz gibi kavramlar ''somut kavram''lardır. Ancak kavram bir oluş tarzını ifade ediyorsa ''soyut''tur. Örneğin ''insanlık'', ''beyazlık'' gibi kavramlar soyuttur. Şu şekilde de ifade edilebilir. Somut kavramlar insan zihninde bir konu içinde oluşurlar, soyut kavramlar ise konudan soyutlanmıştır.<ref name="Öner198618"/>
 
=== Birbirleri ile ilişkilerine göre ===
 
 
== Öğrenme ve öğretme ==