"Bektaşîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

/* Hallâc-ı MansûrÖztürk, Yaşar Nuri, En-el Hak İsyanı – Hallâc-ı Mansûr (Darağacında Miraç), Cilt 1, ve 2, Yeni Boyut, 2011.Massignon, Louis, Hallâc-ı Mansûr’un “Kitâb’ût-Tavâsîn” adlı eserinin Farsça’dan tercüme ş...
(/* Hallâc-ı MansûrÖztürk, Yaşar Nuri, En-el Hak İsyanı – Hallâc-ı Mansûr (Darağacında Miraç), Cilt 1, ve 2, Yeni Boyut, 2011.Massignon, Louis, Hallâc-ı Mansûr’un “Kitâb’ût-Tavâsîn” adlı eserinin Farsça’dan tercüme ş...)
Bektaşi an’anesine göre [[Hülul|Hulûl]] ve ilhad ihtivâ eden söylemleri nedeniyle H. 309 / M. 922 yılında zındiklikten i’dam edilen [[Hallâc-ı Mansûr]] da “[[Nesîmî|Seyyid Nesîmî]]” ile ortak bir âkidenin kurbanı olması sebebiyle “[[Hurûfîlik|Hurûfîler]]” tarafından yüceltilmektedir. Bu hâdise bütün mutasavvıflar tarafından gerek şiir ve edebiyât âleminde bir ıztırap ve acı konusu olarak ve gerekse onun ''“[[En-el Hak]]”'' sözünün işaret ettiği ''“[[Vahdet-i Vücud]]”'' dâvasıyla alâkalı olan örnekler arasında sıklıkla bahsedilmektedir. Diğer taraftan, [[Rufai|Rıfâ’îyye Tarikatı]] [[Pir|Pîr]]i [[Ahmed er-Rıfai]] ise [[Hallâc-ı Mansûr|Hallâc]]’ı yermiş, ve [[Hallâc-ı Mansûr|Hallâc]]’ın sözlerini küfriyât olarak nitelendirerek onun evliyâlığını dahi şüpheyle karşılamıştı.<ref>[[Ahmed er-Rıfai]], ''Bürhan’ûl-Müeyyed.''</ref> Ayrıca, H. 904 / M. 1499’da Sultan Hüseyin Baykara tarafından vezirliğe getirilen Emîr Kemal’ed-Dîn Hüseynî, hazırladığı ''Mecâlis’ûl-Uşşâk'' adlı eserin bir faslını [[Hallâc-ı Mansûr|Hallâc]]’a ayırmıştı. Kabri [[Bağdad]]’ın batısında Ma’ruf Kerhi’nin meşhedi yanındadır.<ref>İbn-i Tikteka, ''Kitâb’ûl-Fahri,'' Sahife 234, Mısır tab’ı.</ref>
{{Ayrıca bakınız|Bâtınîlik|Hallâc-ı Mansûr|En-el Hak|Nesîmî|Hurûfîlik}}
 
==== Hurûfîliğin Bektaşi Tarikatı tarafından da ortaklaşa paylaşılan ana âkaidi ====
“[[Hurûfîlik|Hurûfîler]]”, [[Kur'an-ı Kerîm]] üzerinde çok zaman harcamışlardır. İslam’ın resmî sınırlarının dışına çıkmamış görünmek maksadıyla, mûhkemâtı müteşâbihâtın yerine müteşâbihâtı da mûhkemâtın yerine koymak suretiyle pek çok hurûf ve hesaplamalar yaparak çeşitli te’vil şekilleri icâd etmişlerdir. Hurûf hakındaki tefsirât-ı [[Bâtınîlik|Batıni]]’ye göre:
Anonim kullanıcı