"Bektaşîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

[[Kur'an-ı Kerîm]]’de anlaşılan mâna zâhirî değil [[bâtınî]]dir. Böylece, “[[Batıniler]]” bütün dinî kayitleri ve hattâ içtimaî yükümlülükleri dahi istinasız kaldırıp atmışlardır.<ref>[[Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî|Ebû Reyhan Birunî]], ''El’âsar ül-Bakîyye.'' [Bâyezid Umumî Kütüphanesi, el yazması nüsha].</ref> Bu husustaki “[[Sabbah’îyye|Melâhide]]-i [[Batıni]]” i’tikatı bütün “[[Hurûfi]]–[[Bektaşiler]]” tarafından da aynen paylaşılmaktadır. [[Hurûfîlik]]’te ise sadece haftada iki rek’at [[Cuma Namazı]] farzı kabul edildikten sonra geri kalan diğer ibâdet hükümlerinin tamamı ve bütün İslamî mevzuatlar lağvedilmiştir.<ref>[[Tahir Harimî Balcıoğlu|Balcıoğlu, Tahir Harimî]], ''Mezhep Cereyanları – Hurûfîliğin esas âkaidi'', Sayfa 199, Ahmet Sait Matbaası, 1940.</ref>
{{Ayrıca bakınız|Elemût Kalesi|Hasan-ı Sâni Alâ Zikrihi’s-Selâm|Kıyâm-ı Kıyâmet|Nûr’ed-Dîn Muhammed Sâni|Sabbah’îyye|Bektaşilik}}
 
=== Balım Sultan Dönemi ===
{{ana|Hurufîlik|hülul|tenasüh|teslis|ibaha}}
Anonim kullanıcı